3D sloten baggeren door van Berkel Landschap & Infra

Dankzij GPS-machinebesturing slimmer baggeren en automatisch loggen van coördinaten voor optimaal watermanagement.

Van Berkel Landschap en Infra baggeren van sloot header

In het oostelijke deel van Noord-Brabant beheert Waterschap Aa en Maas 161.000 hectare aan watergangen, natuur- en landbouwgronden. Het gebied, grofweg in de regio tussen en rond ’s Hertogenbosch, Cuijk en Helmond, bevat 4140 km watergangen, waarvan een groot deel sloten en beken die van wezenlijk belang zijn voor de watervoorziening in het grotendeels agrarische gebied. Met de klimaatverandering wordt het steeds belangrijker dat de aan- en afvoer van water in een gebied zonder problemen geregeld kan worden om ook in erg droge of natte periodes het grondwaterpeil zo optimaal mogelijk te houden. Alle sloten en beken worden daarom periodiek gebaggerd binnen een cyclus van 7 jaar. Met nieuwe technieken wordt er gezorgd dat er steeds gerichter bepaald wordt wanneer baggeren echt nodig is, waardoor kosten bespaard worden en overlast voor boeren beperkt wordt

Van Berkel Landschap en Infra baggeren van sloot cabine

Van Berkel Landschap & Infra uit Veghel verzorgde al baggerwerkzaamheden voor het waterschap maar heeft inmiddels de machines gemoderniseerd om klaar te zijn voor 3D maaien om selectiever te kunnen baggeren. 

Van Berkel Landschap & Infra uit Veghel, opgericht in 1955, is onderdeel van de van Berkel groep, een Brabants familiebedrijf met een uitgebreid machinepark en ruim 250 betrokken en hardwerkende medewerkers op negen locaties. Landschap & Infra, is gespecialiseerd in de dienstverlening op het gebied van landschap, infrastructuur en agrarisch loonwerk. Diverse machines zijn uitgerust met de Leica GPS machinebesturing, zoals op een aantal graafmachines, wielladers en kranen. Daarnaast wordt er gemeten met een Leica icG30 GPS rover als voorbereiding op of ter ondersteuning van projecten.

“Met de oplossingen van Leica Geosystems besparen we mensen en krachten”, zegt Tonio van Berkel, oprichter en Directeur Landschap, Infra en Bouwstoffen bij de van Berkel Groep. “We kunnen efficiënter werken en dit levert ook voordelen op voor onze opdrachtgevers. We zijn als het ware een soort digitale ogen in het veld voor onze opdrachtgever”.

Voor de ruim 100km baggerwerkzaamheden zette van Berkel een Volvo EC250E graafmachine op rupsen in uitgerust met een stageV motor. De machine is voorzien van de Leica MC1 machinebesturing. Waar de machinebesturing normaal ingezet wordt om volgens een digitaal ontwerp te graven, is de toepassing bij deze werkzaamheden omgekeerd. Tijdens het graven wordt direct gelogd waar en hoe diep er gegraven is via een continue registratie met GPS-meting. Via de Leica GPS is zijn immers continu de coördinaten bekend van het mes op de bak en via een knop op de joystick kan de machinist de finale graafgang automatisch loggen. 

Tonio van Berkel: “We voerden al regelmatig baggerwerkzaamheden uit, maar het digitaal inmeten is nieuw. Het was een vraag in het bestek vanuit het waterschap AA en Maas en daar hebben we op ingespeeld. Onze vraag aan Leica Geosystems om de GPS coördinaten te kunnen loggen bij de onderhoudswerkzaamheden is snel en heel goed opgepakt en uitgevoerd. We zijn dik tevreden!”

Het waterschap AA en Maas kan aan de hand van de data zien waar en wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd, of er bijzonderheden zijn en of de diepte klopt. Daarnaast even ze aan dat met de data van het 3D maaien nauwkeuriger vast is te stellen waar er in de toekomt wel en niet gebaggerd moet worden. De werkelijke situatie van de watergang wordt immers nauwkeuriger in beeld gebracht en kan eenvoudiger worden getoetst aan de legger. In plaats van een heel gebied te baggeren gaan we op basis van de data uit het 3D maaien over op pin-point baggeren. Dat wil zeggen dat we alleen baggeren waar het echt nodig is. De gemiddelde agrariër zal daarmee minder bagger op zijn perceel ontvangen.

 

Leica iCON iXE3 - 3D-systeem

Geleiden van graafmachines voor 2D & 3D toepassingen: laser, GNSS of TPS.
Geleiden van graafmachines voor 2D & 3D toepassingen: laser, GNSS of TPS.