Nieuwe dimensies van veiligheid

Bruggen slaan tussen 3D reality capture in het segment van de openbare veiligheid en andere marktsegmenten - Een Interview met Marcus Rowe, Business Director Public Safety.

Interview with Marcus Rowe - Header

Door Arno Kijzerwaard, senior marketing executive Leica Geosystems

Forensische onderzoekers krijgen één kans, één schot, één poging om al het bewijs op de plaats delict te vinden, identificeren, bewaren, documenteren en verzamelen, of het nu kritisch of onbruikbaar is. Eén. Slechts één. ‘No pressure’.

Ik spreek met met collega Marcus Rowe, Business Director Public Safety bij Leica Geosystems over zijn ervaringen in het marktsegment van de openbare veiligheid en de te trekken parallellen met andere marktsegmenten. 

 

Arno: Welkom Marcus. Ik waardeer het dat je tijd kon vrijmaken in je drukke schema voor dit interview. Kun je om te beginnen wat meer over je achtergrond vertellen en hoe je op je huidige functie terecht bent gekomen?

Marcus: Of course. Op school had ik al het meeste interesse in de exacte vakken, dus natuurkunde, wiskunde, elektronica. Mijn vader was architect en landmeter. Dus vanaf de leeftijd van ongeveer 8 jaar hielp ik hem in vakanties en weekenden. Ik was dus al snel vertrouwd met het vasthouden van het eind van de meetband en het verticaal houden van een prismastok. Toen ik school verliet ben ik bij de militaire politie gegaan, als opstap naar de civiele politie in het Verenigd Koninkrijk, waar ik graag wilde gaan werken. De politie vereiste wat levenservaring en nam geen 17-jarigen aan, dus een gebruikelijk route was om wat tijd bij defensie door te brengen.

Ik ben bij de Royal Air Force politie begonnen als hondenbegeleider en heb 8.5 jaar gediend voordat ik aan de slag ging bij de politie van Devon en Cornwall. Ik bracht twee jaar op proef door, zoals iedereen in het Verenigd Koninkrijk doet, om vanaf de basis te leren hoe het is om politieagent te zijn en om alle routinematige patrouillefuncties onder controle te krijgen. Ik had echter mijn zinnen gezet op de verkeerspolitie. Ik was altijd al fan van auto’s, voertuigen, motoren en noem maar op. Alles wat benzine verbruikte had mijn interesse en het was een logische stap voor mij op me aan te melden voor de verkeerspolitie. Hier werden een aantal dingen uit mijn verleden mooi geïntegreerd. Ik had in mijn tijd bij defensie ervaring opgedaan met vuurwapens, dus dit kwam mooi van pas voor mijn rol bij de gewapende voertuigen bij de politie. Na een tijdje werd ik me ook bewust van de meetkundige kant van de verkeerspolitie. Ik leerde meer over forensisch onderzoek na bijvoorbeeld dodelijke ongevallen en begreep dat mijn landmeetkundige ervaring die ik had opgedaan bij mijn vader mooi van pas kwam. Het was voor mij duidelijk dat dit de plek was waar ik moest zijn.

Interview with Marcus Rowe - The traffic police

Bij de verkeerspolitie ben ik begonnen met total stations en later gebruikte we GNSS. GNSS werd steeds nauwkeuriger en bruikbaarder totdat in 2010 de eerste laserscanner in gebruik werd genomen. In die tijd scande ik met de Leica C10 laserscanner. Ik heb hier jaren mee gewerkt tot mijn pensioen bij de politie in 2018. Ik kon weg met een goede regeling en een andere fabrikant van meetapparatuur toonde interesse in mijn opgedane ervaring met laserscanners. Ik heb krap 3 jaar voor hun gewerkt en bestreek in die periode de UK, de Benelux en Noord Europa. Ik was daar behoorlijk succesvol. Ik kon mijn ervaring bij de politie natuurlijk meenemen bij het adviseren van mijn klanten en sprak hun vaktaal.

In 2021 stapte ik over naar Leica Geosystems en had dit jaar het geluk om benoemd te worden als Business Director voor de Public Safety markt. Ik ben blij met het enorme productportfolio dat we kunnen aanbieden aan de markt.

Interview with Marcus Rowe - Going to court

 

Arno: Zijn er ervaringen uit het verleden die je goed kunt gebruiken in je huidige functie?

Marcus: Ja, maar ik denk dat deze vaardigheden interessant zijn voor al onze klanten in alle marktsegmenten. Bij defensie en bij de politie kom je vaak in situaties waar je onder druk staat en snel beslissingen moet nemen. En die beslissingen waren in mijn geval cruciaal in rechtzaken. Ik heb goed geleerd de positieve en negatieve feiten af te wegen bij het maken van een beslissing en denk dat ik nu goed ben in het maken van de juiste beslissing. Ik heb nog dagelijk profijt van mijn hele verleden elke stapje uit mijn verleden, van de landmeetkundige ervaringen tot de vele rechtzaken die ik heb bijgewoond hebben me tot de persoon gemaakt die ik nu ben.

 

Arno: Zoals je aangaf heb je verschillende meettechnieken gebruikt in je werkverleden, van total stations, tot GNSS tot laserscanning. Tegenwoordig praten we vaak over 3D reality capture. Kun je uitleggen wat het belang daarvan is voor de public safety markt?

Marcus:  Jazeker. In eerste instantie kijk ik naar ons als mens. We werken, leven en functioneren in 3D. Door ons stereoscopisch zicht kan ik objecten lokaliseren in 3D. De ervaren de wereld nu eenmaal niet als een 2D plattegrond, dus waarom zouden we dat dan doen voor metingen, in welk marktsegment dan ook? Als je een gebouw ontwerpt, dan wil je 3D ontwerpen zien, om te begrijpen hoe het er in de toekomst uit gaat zien. En zo werkt het ook in de wereld van openbare veiligheid. Als er een ongeluk is gebeurt, of bij het in kaart brengen van een plaats delict, wil je dat men het verhaal van het ongeluk of het misdrijf begrijpt. En dit gaat vaak om de kleinste details. Als je in een rechtzaak moet uitleggen hoe het bewijs tot stand is gekomen, dan is het cruciaal dat je goed kunt communiceren naar de betrokken mensen, zoals een jury, de rechter, advocaten etc. 3D visualisatie en 3D beelden zijn een vorm van communicatie. 

Woord en beeld gaan goed samen. Woorden vormen alleen het beeld in je hoofd. Mensen interpreteren dan zelf welk beeld daar bij hoort. Als je de woorden en beelden samen kunt laten zien, dan krijgen ze het hele plaatje en is er geen onduidelijkheid in de communicatie. Het inzetten van 3D documentatie via een laserscanner is dus een enorme positieve stap die vaker gebruikt zou moeten worden. 

Interview with Marcus Rowe - Laserscan of accident

Een laserscanner werkt in 360 graden en is holistisch. Dat wil zeggen, je krijgt het hele plaatje, zonder vooringenomenheid van de gebruiker. Een voorbeeld. Als ik vraag om een plaats delict in kaart te brengen met een camera, dan maakt je als fotograaf misschien wel 100 foto’s. Elk van die foto’s is gemaakt vanaf een positie die je hebt gekozen, in een richting die je hebt gekozen en legt alleen het kader vast dat je hebt gekozen. Kortom er is interpretatie van de gebruiker.
Een laserscanner legt, behalve onder het statief, alles vast wat hij kan zien. Door de laserscanner op verschillende plaatsen in de ruimte te plaatsen kun je alles in een ruimte vastleggen. Als je het laserscannen goed uitvoert, dan ontbreekt er niets meer. Er is geen vooringenomenheid van de forensisch onderzoeker meer van toepassing op de vastlegging van de situatie.

Een ander voorbeeld. Als ik een ongeval inmeet met GNSS, dan maak ik de keuze wat ik meet, dus bijvoorbeeld de remsporen, de stoeprand en waar staan de bomen en borden. Ik leg vast wat ik denk dat nodig is. Laten we zeggen dat ik 500 of 1000 punten opneem voor de hele meting. Een 3D-laserscanner legt 2.000.000 punten vast per seconde en dan vanuit meerdere posities. Een scan duurt circa 40 seconden, dus met een aantal opstellingen leggen we letterlijk miljarden meetpunten vast, zonder bewuste of minder bewuste vooringenomenheid. 

Voor een jury en voor de leek in de rechtszaal is de situatie zo veel makkelijker te visualiseren en te begrijpen dankzij de digitale vastlegging in 3D. We hebben een digitale tweeling vastgelegd voor altijd die een cruciale rol speelt in de bewijsvoering.

 

Arno: Je bent bij veel rechtzaken aanwezig geweest. Kun je nog een rechtzaak herinneren waar het vastleggen in 3D echt een verschil maakte ten opzichte van de traditionale opname?

Marcus: Ja, ik kan me nog een zaak herinneren waar dit essentieel was. Het klinkt wellicht een beetje voor de hand liggend, maar het is een waargebeurd verhaal. We kregen te maken met een ongeluk, waarbij het voertuig werd geborgen. De verdedigingsexperts bekeken het voertuig enkele dagen later in de garage, waar ze ontdekte dat één van de veren van de voorwielophanging ontbrak. Het was niet duidelijk waar dit door kwam. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat dit tijdens de berging van het voertuig gebeurd was. De verdediging heeft tijdens de rechtszaak het doel om twijfel te zaaien, zodat de bestuurder niet veroordeeld zou worden. Heel laat in het proces pleitte zij dat de het ongeval te wijten was aan de veer die gebroken was en vervolgens in meerdere stukken uit elkaar was geknald voorafgaand aan het ongeval. Om die reden zouden er geen brokstukken van de veer meer aanwezig zijn op de plaats delict. De verdediging droeg aan dat de bestuurder om die reden niet schuldig was aan gevaarlijk rijgedrag en eigenlijk zelf slachtoffer was door de mechanische malfunctie van zijn voertuig. 

Interview with Marcus Rowe - Scanning a trafic accident with Leica BLK360 3D laserscanner

Het was in de nacht van het ongeval erg lastig geweest om goede foto’s te maken van de situatie, het was op het platteland, donker en er was geen straatverlichting aanwezig. Desondanks waren er veel foto’s gemaakt met lange belichting en met behulp van kunstlicht maar er was geen enkele duidelijke foto van de betreffende wel of niet ontbrekende veer. De scène was echter ook gescand. Dankzij de scans die vanuit meerdere posities gemaakt waren kon er een digitale tweeling gemaakt worden van de situatie, waar later virtueel alles nog eens bekeken kon worden. Dankzij de scans konden we in de rechtzaal aantonen dat de veer nog intact op de auto aanwezig was na het ongeval. Waarom deze niet meer op de auto zat na de berging is niet duidelijk. Het meest waarschijnlijk is dat de veer verwijderd is door het bergingsbedrijf.

In dit geval was de bestuurder zonder de scans zeer waarschijnlijk vrijgesproken en is dus dankzij de scans de waarheid bevestigd. Zo zie je maar dat ondanks alle professionals die op de plaats delict aanwezig waren en de vele foto’s die gemaakt zijn, toch net dat detail gemist is waar het uiteindelijk om draaide. Doordat er van de laserscans een holistisch 360 graden forensische digitale tweeling was gecreeërd was er geen twijfel meer mogelijk.

En dit is een voorbeeld in de forensische wereld, maar ga eens na hoe vaak een scan ons zou redden in andere marktsegmenten? Hoe belangrijk is het niet om een bouwproces goed vast te leggen om later details te kunnen terughalen bij bijvoorbeeld gevolgschade van iets wat eerder is veroorzaakt, of juist om problemen in de toekomst te voorkomen.

 

Arno: Je gaf eerder aan dat het fijn is dat Leica Geosystems zo veel oplossingen biedt. Ik vraag me af wat Leica Geosystems onderscheidt in de markt volgens jou. Kun je daar iets meer over vertellen?

Marcus: Zeker. Ik ben er trots op dat Leica Geosystems echt helemaal vooraan staat als het gaat om onze oplossingen. En dan heb ik het niet alleen over de public safety markt, maar ook in de bouw, infrastructuur, mijnbouw, enzovoort. Als het aankomt op het werken met data, en data die voor ons als mensheid werkt, dan staan we als Hexagon echt voorop. Hexagon blijft oplossingen ontwikkelen in alle segmenten en public safety plukt daar de vruchten van.

Leica Geosystems verlegt dagelijks technologische grenzen en blijft zoeken naar nieuwe innovaties in alle marktsegmenten. Die technologie en innovaties komen perfect van pas in de wereld van beveiliging, forensische opsporing, rampenbestrijding, en nog veel meer.

Maar als ik kijk naar waar we het verschil maken in de markt voor openbare veiligheid, denk ik dat het heel belangrijk is dat we op één lijn zitten met onze gebruikers. Dat we dezelfde taal spreken. Met de ervaring die ikzelf heb, en mijn collega Daniel Prewitt, de specialist en trainer op het gebied van reality capture in mijn team, hebben we een solide basis. Dat wil zeggen, we komen allebei uit de sector. We begrijpen de problemen en pijnpunten.

Interview with Marcus Rowe - Trainer Daniel Prewitt

Binnen mijn vakgebied is er geen plaats voor mooie verkooppraatjes. Er is alleen ruimte voor de waarheid en zorgvuldigheid. Ik kom alleen maar verder met eerlijke communicatie en werkelijk adviseren over hoe onze oplossingen kunnen bijdragen. En ook door te vertellen wat onze producten niet kunnen, want dat is voor de gebruiker net zo belangrijk om te weten. Uiteindelijk moet het standhouden in noodsituaties, of in de rechtbank.

Kortom, het gaat niet alleen om het leveren van de oplossing, maar ook om ervoor te zorgen dat de oplossing optimaal kan worden ingezet door het hoogst mogelijke trainingsniveau te bieden aan de toekomstige gebruikers en te begrijpen hoe speciaal ons marktsegment is. Natuurlijk vormen het leveren van goede ondersteuning en kwalitatief hoogwaardige oplossingen de basis voor elk marktsegment, maar in de public safety markt is het zo belangrijk om echt te begrijpen hoe de oplossing wordt ingezet. Daar durf ik wel te zeggen dat we echt uniek zijn in het totaalplaatje dat we kunnen bieden, van goede producten tot uitstekende ondersteuning en training.

 

Arno: Het lijkt me erg belangrijk om up-to-date te blijven, zowel met betrekking tot onze eigen oplossingen als met betrekking tot de markt. Je hebt natuurlijk veel ervaring, maar nu je zelf geen deel meer uitmaakt van de politie, hoe zorg je ervoor dat je op de hoogte blijft?

Marcus: De benodigde kennis is tweeledig. De hardware, firmware en bijbehorende software worden continu geüpdatet, zodat we steeds meer uit onze oplossingen kunnen halen. Als een product wordt gelanceerd, weet je bij voorbaat dat er later in de levensfase van het product meer uit te halen is. We boeken voortdurend vooruitgang, en het is best een uitdaging om op de hoogte te blijven van alle oplossingen in zo'n groot portfolio. Maar ik denk tegelijkertijd dat we dat binnen Leica Geosystems goed voor elkaar hebben. We hebben een uitstekende interne communicatie en bieden voortreffelijke interne trainingen. De trainingen zijn tijdig beschikbaar en vaak online, waardoor ik en mijn team de trainingen kunnen volgen wanneer het ons uitkomt.

Daarnaast is er natuurlijk mijn natuurlijke interesse om nieuwe oplossingen te leren kennen. Ik ben enthousiast over nieuwe updates en kan vaak niet wachten om bijvoorbeeld een nieuwe scanner thuis uit te proberen. Dat voelt niet als werk, maar is gewoon leuk om te doen. Mijn hele huis staat vol met technologische gadgets, dus dat is gewoon zoals ik in elkaar zit.

Kennis opdoen van de veranderingen in de markt is wat lastiger. De markt is groter dan mijn militaire en politieverleden, en de ontwikkelingen in de hele markt staan bepaald niet stil. Om bij te blijven spreek ik natuurlijk regelmatig met mensen uit de markt en bezoek ik vakbeurzen. Maar een mooi moment om weer up-to-date te raken, vind ik altijd het public safety event dat ik jaarlijks organiseer. Op dit event, dat we aankomende maart weer organiseren in het VK, nodigen we ongeveer 120 van de meest actieve vakspecialisten uit om samen te komen. Dit zijn niet alleen Leica-gebruikers. Het is echt een evenement voor de markt waar wij een podium bieden. Ik en mijn team volgen de presentaties van deze vakspecialisten over hun toepassingen en volgen hun denkwijze over wat werkt, wat niet werkt, wat nieuwe toepassingen zijn, wat er in de toekomst op het programma staat, enzovoort. Er ontstaan mooie discussies die een schat aan informatie opleveren voor de aanwezigen, maar dus ook voor mijzelf en mijn team. Het evenement wordt jaarlijks groter en wordt erg gewaardeerd door de markt. Volgend jaar komen er sprekers van over de hele wereld, en ik vind het mooi om te zien dat we nu eigenlijk al vol zitten met het aantal aanmeldingen. Mocht er desondanks nog iemand geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze natuurlijk contact met mij opnemen.

 

Arno: Als een ontwikkeling in de markt zien we dat Hexagon onze oplossingen steeds ‘democratischer’ maakt. Dat wil zeggen, de oplossingen worden bereikbaar voor een groter publiek omdat ze steeds gebruiksvriendelijker en autonomer worden. Hoe belangrijk is dit voor de public safety markt?

Marcus: Ik denk dat dit erg belangrijk is, maar we moeten een onderscheid maken tussen iets wat complex is en wat moeilijk is. Wat ik daarmee bedoel is dat je apparatuur eenvoudiger kunt maken door keuzes weg te laten, maar deze keuzes zijn wel nodig voor specialisten. Ik denk dat we goed zijn in het op de juiste manier aanbieden van functionaliteit aan de gebruiker. Maar er is iets anders dat cruciaal is in de openbare veiligheid.

Gebruikers in onze markt proberen we niet op te leiden tot landmeters. Dat zijn specialisten die jarenlang een hoogwaardige opleiding aan de universiteit hebben gevolgd om brede kennis te verwerven om grote projecten te begeleiden. Wij leren mensen om onze oplossingen voor één specifiek doel in te zetten, bijvoorbeeld forensische gegevensverzameling. Wij leren ze dus hoe ze de apparatuur specifiek voor dat doel kunnen gebruiken en leren ze te begrijpen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Het helpt daarbij dat onze apparatuur intuïtief te bedienen is.

Interview with Marcus Rowe - Reality capture of disaster with Leica BLK ARC

Wat betreft autonome oplossingen denk ik dat dit zeker een plaats heeft, maar tegelijkertijd ben ik er ook voorzichtig mee. Autonomie betekent vertrouwen op algoritmes, maar in onze markt moeten we ook kunnen aantonen in hoeverre de gemaakte keuzes gerechtvaardigd en bewezen kunnen worden. Kortom, het hangt af van de situatie waarin we wel of niet autonomie kunnen inzetten.

Als het aankomt op veiligheid, bijvoorbeeld meten in rampzones, dan biedt de autonome oplossing, bijvoorbeeld een Leica BLK ARC op een Spot robothond, een oplossing voor iets dat we op geen andere manier kunnen doen. Ook verandert de regelgeving en de eisen. Een voorbeeld daarvan is de tragedie die nog niet zo lang geleden plaatsvond bij de Grenfell Tower. Deze brand verspreidde zich razendsnel via de gevelplaten en veroorzaakte veel leed. De regelgeving en wetten in het Verenigd Koninkrijk zijn daarna aangepast, en documentatie van de brandveiligheid van gebouwen is nog belangrijker geworden. Voor deze documentatie bieden nieuwe scanoplossingen geweldige mogelijkheden. Een gebouw kan snel in kaart worden gebracht met een Leica BLK2GO handheld scanner, en in de software kunnen met behulp van AI brandblusmiddelen automatisch in kaart worden gebracht op basis van de kleur en vorm van objecten in de scan. Het maken van een digitale tweeling zou dus een goed, of misschien zelfs beter, alternatief zijn voor traditionele plattegronden.

Zoals eerder vermeld, denken mensen in 3D, dus ook voor het bepalen van vluchtroutes in grote publieke gebouwen bijvoorbeeld. Neem het stadion van Tottenham Hotspur, waar ik graag naartoe ga om naar mijn voetbalclub te kijken. Sommige mensen zeggen dat het het beste stadion ter wereld is, maar zeker van Europa. Ik kom er vaak, maar ken niet elke uitgang. Stel dat er een bommelding is waarbij mensen worden geëvacueerd. Hoe rustig dit ook in gang wordt gezet, er zullen altijd mensen in paniek raken. In zo'n paniekvolle situatie waar duizenden mensen zich door een gang bewegen, zou het ontzettend helpen als je kunstmatige intelligentie kunt inzetten. Denk aan stromend water – welke uitgangen beschikbaar zijn, waar het niet druk is. Hoe kan de stroom met mensen zo snel mogelijk naar buiten en kunnen we de bebording op vluchtroutes op een intelligente manier aangeven. Het is natuurlijk nog toekomstmuziek, maar de basis is een goede digitale tweeling van het stadion. Hiermee is het visualiseren van de situatie ook veel eenvoudiger. Je kunt van verdieping naar verdieping vliegen, dwars- of langsdoorsneden maken en ga zo maar door. Hoe waardevol is dat inzicht als je iemand probeert te redden, bijvoorbeeld in een grottenstelsel? Hoeveel beter werkt dat dan met 2D-plattegronden?

Interview with Marcus Rowe - Scanning a stadium with Leica BLK2FLY flying laserscanner

 

Arno: Tot slot zou ik willen weten of je nog iets kunt zeggen over de waarde van investeren in 3D-reality capture-technologie. In de zakelijke markt lonen investeringen in nieuwe technologie vooral door efficiëntiewinst, maar geldt dat ook voor de public safety markt?

Marcus: Het is inderdaad iets minder zwart-wit dan in de zakelijke markt. Een landmeetbedrijf dat investeert in bijvoorbeeld een nieuwe 3D-laserscanner kan berekenen hoeveel sneller hij kan meten en wat dit oplevert bij een bepaald inzetniveau. Laten we zeggen dat hij in de loop van 2 jaar 2x zoveel winst kan maken. Dan is het goed uit te rekenen of de investering de moeite waard is.

In de public safety markt is er geen eindklant die een product afneemt van de gebruiker. Het inkomen stijgt niet. Meestal krijgt een organisatie een jaarlijks budget waarvoor ze het moeten doen. Het komt dus aan op twee andere punten waar de investering een verschil kan maken. Ten eerste kun je bij de juiste inzet, dus met de juiste training en begeleiding, een scène veel sneller vastleggen en daarbij ook nog veel beter vastleggen. In die zin lijkt 3D-laserscannen bijna een wondermiddel. Je werkt sneller, en de kwaliteit van het onderzoek gaat erop vooruit. Maar levert dat wat op, bijvoorbeeld voor de politie? Dat doet het niet direct, maar publiek geld wordt wel beter besteed. De burger betaalt belasting en door de betere technologie kan de politie tijd teruggeven aan het publiek. Die tijd kan weer worden ingezet op andere gebieden.

We zouden ook kunnen zeggen dat het product van de politie de waarheid is. En als dat zo is, dan kun je eigenlijk niet om 3D-laserscanning heen. De nauwkeurigheid, de grondigheid, de holistische benadering, het verminderen van vooringenomenheid, het grotere gevoel van vertrouwen en de zekerheid die het biedt in rechtzaken. 3D-documentatie biedt echt een enorm voordeel als het leveren van de waarheid je vak is.

Het gebruik van 3D-laserscanners levert dus zowel tijd als meer vertrouwen. Tijd kan het verschil maken in noodsituaties en eerlijkheid en waarheid zijn cruciaal in de public safety markt.

 

Arno: Hartelijk dank voor je tijd en deelname aan dit interview. Ik heb genoten van je waardevolle inzichten, Marcus. Is er nog iets dat je zou willen toevoegen voordat we afsluiten?

Marcus: Graag gedaan. Ik vond het ook erg interessant om hieraan mee te werken. Ik zou als afsluiting nog eens willen benadrukken wat het belang is van het maken van digitale tweelingen, niet alleen voor de public safety markt, maar in het algemeen. We leven in een 3D-wereld. 3D-visualisatie zou de basis moeten zijn voor communicatie over welk project dan ook en goede 3D-documentatie is naar mijn mening echt essentieel voor het succesvol afronden van projecten en voor het nemen van de juiste beslissingen, omdat je simpelweg de feiten kent.

 

Arno: Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Nogmaals bedankt. Kunnen mensen contact met je opnemen als ze nog eens van gedachten willen wisselen over dit interview?

Marcus: Natuurlijk. Mensen kunnen me bereiken op LinkedIN

Interview with Marcus Rowe - Public Safety reality capture solutions

 

Public Safety

Professionals in openbare veiligheid hebben betrouwbare instrumenten nodig voor het welzijn van de gemeenschap. Onze oplossingen bieden solide bewijs.
Professionals in openbare veiligheid hebben betrouwbare instrumenten nodig voor het welzijn van de gemeenschap. Onze oplossingen bieden solide bewijs.

Neem contact op met onze experts op het gebied van openbare veiligheid.

Persoonlijk advies van ervaren deskundigen op het gebied van openbare veiligheid, beveiliging en forensische opsporing.
Persoonlijk advies van ervaren deskundigen op het gebied van openbare veiligheid, beveiliging en forensische opsporing.