Creëer DTM

Leica iCON office

Compleet softwarepakket voor alle werkzaamheden op locatie.

LISCAD

Meet- en engineeringssoftware voor veld tot voltooiing

Leica Infinity

Het Leica Infinity geodetisch softwarepakket is ontworpen om meetgegevens die met UAV's en terrestrische meetapparatuur in het veld zijn verzameld, te beheren, verwerken,...

MicroSurvey Software voor landmeten

CAD functies, kleinste kwadraten vereffening en in het veld karteren.