Mjukvara

Leica DX Manager lösning för installationskartering – detekteringssystem

Leica DX Manager lösning för installationskartering

Helt integrerad lösning för installationskartering

LOGiCAT

Leica LOGiCAT VU hanterings- och övervakningssystem

Förvaltnings- och övervakningssystem för analys av data från kabelsökare.