Lasrar

Roterande lasrar

De självnivellerande roterande lasrarna Leica Rugby och Leica Roteo har hög precision och effektivitet.

Enfallslaser

Leica Rugbys roterande lutningslasrar har hög prestanda vid byggnation och maskinstyrning där hög noggrannhet önskas.

Rörlasrar

Kompakt rörlaser för jobb med dagvatten- och spillvattenavlopp.

Tillbehör

Hitta rätt tillbehör för din Leica-laser och dra nytta av det utökade användningsområdet.