Mjukvara

Leica Captivate

Leica Captivate

Immersive 3D field software to capture and manage data.

Leica Infinity

Leica Infinity

Intuitiv mjukvara för hantering och beräkning av mätdata på kontor.

SmartWorx Viva

Leica SmartWorx Viva

Fältmjukvara för alla tillämpningar.

Leica SpiderQC

Quality monitoring software to complement Leica GNSS Spider.