Waterrijke en kustgebieden

Leica ScanStation P50

The fastest and safest, long-range 3D laser scanner.
The fastest and safest, long-range 3D laser scanner.

Leica HawkEye 4X

Bathymetrische sensor voor diepe wateren die zeebodem-gegevens verzamelt tot op 50 m diepte.
Bathymetrische sensor voor diepe wateren die zeebodem-gegevens verzamelt tot op 50 m diepte.

Leica Chiroptera 4X

Systeem voor het karteren in ondiepe wateren en aan de kust.
Systeem voor het karteren in ondiepe wateren en aan de kust.

HxGN Content Program

Professional airborne imagery service.
Professional airborne imagery service.