Wet Lands & Coastal

Leica HawkEye III

Batymetrisk sensor för insamling av data på 50 meters djup

Leica Chiroptera II

Karteringssystem för grunda vatten och kustområden.

Leica RCD30

Medium format multispectral camera supporting LiDAR and UAV.

Leica ADS100

Airborne sensor increasing image quality, saving flight time.

Leica Zeno 20

Handenhet för GIS-datainsamling med Android och GNSS med hög noggrannhet.

HxGN Content Program

Professional airborne imagery service.