Våtmarker och Kuster

Leica ScanStation P50

The fastest and safest, long-range 3D laser scanner.
The fastest and safest, long-range 3D laser scanner.

Leica HawkEye 4X

Den effektivaste och mest kraftfulla sensorn för djup batymetrisk mätning levererar 4X högre punkttäthet.
Den effektivaste och mest kraftfulla sensorn för djup batymetrisk mätning levererar 4X högre punkttäthet.

Leica Chiroptera 4X

Karteringssystem för grunda vatten och kustområden.
Karteringssystem för grunda vatten och kustområden.

HxGN Content Program

Professional airborne imagery service.
Professional airborne imagery service.