Tereny podmokłe i przybrzeżne

Leica ScanStation P50

Najszybszy i najbezpieczniejszy skaner laserowy 3D dalekiego zasięgu.

Leica HawkEye 4X

Najbardziej wydajny sensor do głębokich pomiarów batymetrycznych oferuje 4X gęstość punktów.

Leica Chiroptera 4X

System mapowania wybrzeży i płytkiej wody.

Leica RCD30

Średnioformatowa kamera wielospektralna do zastosowań LiDAR i UAV

Leica ADS100

Sensor lotniczy poprawiający jakość obrazu, skracający czas lotu

Leica Zeno 20

Mobilne rejestratory danych GIS (Android) oferujące dokładne pomiary GPS.

HxGN Content Program

Profesjonalna usługa obrazowania powietrznego.