Leica GR50 en GR30 GNSS-referentieserver

Veelzijdige oplossingen voor vandaag en morgen

Leica GR50 & GR30 GNSS Reference Server

De Leica GR50- en GR30-referentieservers zijn voorbereid op de constant veranderende benodigdheden van GNSS-technologie. Onafhankelijk van de toepassing kunt u er zeker van zijn dat alle permanente en semi-permanente GNSS-netwerkinstallaties zeer nauwkeurige en betrouwbare gegevens aanleveren, 24/7 en dat nog vele jaren lang. De GR50- en GR30-referentieservers bieden meer dan een standaard basisstationontvanger

GNSS-prestaties voor vandaag en morgen
Voor elke toepassing, voldoet aan de hoogste vereisten en is geschikt voor meest uitdagende werkomstandigheden. De GR50 en GR30 zijn ontworpen met prestaties en de toekomst in gedachten en bevatten de ultieme GNSS-engine met 555 kanalen die alle globale GNSS-constellaties ondersteunen, zoals GPS, GLONASS, Galileo en BeiDoe, als ook regionale systemen zoals QZSS en SBAS. Innovatieve SmartTrack+-technologie waarborgt gegevens van superieure kwaliteit, zelfs onder de meest barre omstandigheden.

Slim en betrouwbaar
De GR50 en GR30 ondersteunen applicatieprogramma's zoals RTK, statische netwerken, enkele basisstations, veldcampagne's, bouwkundige monitoring, atmosferische en seismische studies en offshore-positiebepaling. Referentieservers zijn ontwikkeld om betrouwbaar te werken met meerdere en simultane interfaces voor communicatie, stroomvoorziening en data-logging. Het slimme ontwerp van de on-board-software RefWorx biedt optionele apps en modulaire hardware voor veelzijdigheid. Dit geeft de mogelijkheid om elk systeem aan te passen aan de individuele benodigdheden van de klant, zoals multi-sessie RINEX-data-logging en FTP-services, meerdere RTK client-verbindingen en een uitgebreide Ntrip- (Caster, Server, Client) oplossing.

Site-monitor en VADASE
Gedetailleerde informatie over bewegingen van zowel door de mens gemaakte als natuurlijke constructies en real-time plaatsbepalingsoplossingen zijn beschikbaar voor wetenschappers, onderzoekers en ingenieurs. Gebruik drie verschillende toepassingspecifieke, differentiële RTK- en netwerk-RTK-site monitor-modi voor uw specifieke individuele behoeften. 

  • Basisstation om de stabiliteit van een pilaar / antenne van een permanent basisstation te monitoren.
  • Monitoring voor het monitoren van de stabiliteit van kritieke locaties van dammen, bruggen en aardverschuivingen
  • Netwerk-RTK om posities te berekenen als op een rover, wat de mogelijk biedt om de service-prestaties van de RTK- en netwerkcorrecties te analyseren.

Leica VADASE levert informatie over snelle bewegingen die voor kunnen komen tijdens natuurrampen zoals aardbevingen, direct en autonoom. 

Volledig, makkelijk te besturen en veilig
Dankzij de uitgebreide en gebruikersvriendelijke Refworx-webinterface kunnen zowel nieuwe gebruikers van GNNS-netwerken als ervaren professionals deze module helemaal zelf eenvoudig besturen. Dankzij handige installatiewizards, automatische firmware-updates, plug-en-play connectiviteit, automatische e-mailnotificatie of ondersteuning van Simple Network Messaging Protocol (SNMP) wordt maximaal voordeel behaald met minimale moeite. Geavanceerd beheer van de gebruikerstoegang met behulp van HTTPs- en SSL-encryptie en een geïntegreerde firewall zorgen voor een hoog veiligheidsniveau.

Leica Spider Family-oplossing
Referentieservers zijn helemaal in de Leica Spider familie geïntegreerd, een softwarepakket dat RTK-services levert voor oplossingen op maat. Samen bieden deze programma's hun gebruikers een flexibele, aanpasbare en probleemloze werking voor netwerk-RTK- en monitoring-services.

The Leica GR50 and GR30 reference servers are primed for the constantly changing requirements of GNSS technology. Regardless of the application, rest assured all GNSS permanent and semi-permanent network installations are receiving and delivering highly accurate and reliable data 24/7 for many years to come. The GR50 and GR30 reference servers offer more than just a standard reference station receiver.

GNSS performance for today and tomorrow
For any application, meeting the highest requirements and working in the toughest environment. Designed with performance and the future in mind, the GR50 and GR30 feature the ultimate GNSS engine with 555 channels supporting all global GNSS constellations, such as GPS, GLONASS, Galileo and BeiDou, as well as regional systems, such as QZSS, NavIC and SBAS.

Interference is no longer a threat
Maintain continuous GNSS multi-frequency operation even in challenging radio frequency environments with SmartTrack+. Gain insight about the frequency power spectrum as is seen by the receiver, including all desired as well as undesired signals. Easily identify and mitigate unintentional or intentional interference sources.

Smart and reliable
The GR50 and GR30 support applications like RTK, static networks, single base stations, field campaigns, structural monitoring, atmospheric and seismic studies and offshore positioning. Reference servers are engineered for reliable operation with simultaneous and multiple interfaces for communication, power supply and data logging. The smart design of the on-board software RefWorx featuring optional apps as well as modular hardware offer highest versatility. This allows tailoring of each system per individual customer needs, such as multi-session RINEX data logging and FTP services, multiple RTK client connectivity, or a comprehensive Ntrip (Caster, Server, Client) solution.

Site Monitor and VADASE
Detailed information about movements of man-made and natural structures as well as real-time positioning solutions are provided to scientists, researchers and engineers. Engage three different application specific differential RTK and Network RTK positioning Site Monitor modes for your individual need: 

  • Reference Station to monitor the stability of a pillar / antenna of a fixed reference station
  • Monitoring to monitor stability of critical locations of dams, bridges, landslides
  • Network RTK to compute positions as on a rover, allowing to analyse RTK & Network correction service performance

Leica VADASE autonomously delivers instant information about fast movements as they may occur during natural disasters such as earth quakes. 

Complete, easy control and secure
Thanks to the comprehensive and user-friendly RefWorx web interface, both GNSS network beginners and highly experienced professionals have complete and easy control. Maximum benefit with minimum effort is achieved through wizard-style guidance configuration, automated firmware updates, plug-and-play connectivity, automated email notification or support of Simple Network Messaging Protocol (SNMP). Advanced user access management together with HTTPs and SSL encryption and integrated firewall provide a high level of security.

Leica Spider family solution
Reference servers are an integral part of the Leica Spider family, a suite of software providing RTK services for tailor-made solutions. Together these programs offer users flexible, adaptable and hassle-free operation for Network RTK and monitoring services.

Leica RefWorx SmartTrack+

Maintain continuous GNSS multi-frequency operation even in challenging RF environments with SmartTrack+.

Maintain continuous GNSS multi-frequency operation even in challenging RF environments with SmartTrack+.

Online web-interface

Ervaar de GR50 en GR30 RefWorx-web-interface live
Ervaar de GR50 en GR30 RefWorx-web-interface live

Leica VADASE

Active Customer Care

Ware partnerschap met een complete range aan Active Customer Care support en diensten over de hele wereld.
Ware partnerschap met een complete range aan Active Customer Care support en diensten over de hele wereld.

Neem contact op met Leica Geosystems

Vind uw Leica Geosystems-contact voor verkoop, support en technische dienstverlening.
Vind uw Leica Geosystems-contact voor verkoop, support en technische dienstverlening.