Lasrar

Uppgraderbara lasrar

Designad för flexibilitet, byggd för hög prestanda.
Designad för flexibilitet, byggd för hög prestanda.

Roterande lasrar

Leica Rugby seriens roterande lasrar har hög precision och effektivitet ute på anläggningsprojekten, samt även för tillämpning inom maskinstyrning.
Leica Rugby seriens roterande lasrar har hög precision och effektivitet ute på anläggningsprojekten, samt även för tillämpning inom maskinstyrning.

Rörlasrar

Kompakt rörlaser för jobb med dagvattenavlopp och spillvattenavlopp.
Kompakt rörlaser för jobb med dagvattenavlopp och spillvattenavlopp.

Tillbehör

Hitta rätt tillbehör för din Leica-laser och dra nytta av det utökade användningsområdet.
Hitta rätt tillbehör för din Leica-laser och dra nytta av det utökade användningsområdet.