Creëer DTM

MicroSurvey Software voor landmeten

CAD functies, kleinste kwadraten vereffening en in het veld karteren.

Leica iCON office

Compleet softwarepakket voor alle werkzaamheden op locatie.

LISCAD

Meet- en engineeringssoftware voor veld tot voltooiing

Leica Infinity

Het Leica Infinity geodetisch softwarepakket is ontworpen om meetgegevens die met UAV's en terrestrische meetapparatuur in het veld zijn verzameld, te beheren, verwerken,...