Skapa DTM

MicroSurvey Software for land surveying

CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.
CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.

Leica iCON för kontor

Kompletta programpaket för alla tillämpningar på arbetsplatsen.
Kompletta programpaket för alla tillämpningar på arbetsplatsen.

LISCAD

Surveying and engineering office software for field to finish.
Surveying and engineering office software for field to finish.

Leica Infinity

Leica Infinity en intuitiva kontorslösning är utformat för att hantera, bearbeta, analysera och kvalitetskontrollera mätdata från så väl UAV och markbunden utrustning
Leica Infinity en intuitiva kontorslösning är utformat för att hantera, bearbeta, analysera och kvalitetskontrollera mätdata från så väl UAV och markbunden utrustning