Opprette DTM

MicroSurvey Software for land surveying

CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.
CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.

Leica iCON office

Komplett programvarepakke for alle bruksområder på anlegg.
Komplett programvarepakke for alle bruksområder på anlegg.

LISCAD

Surveying and engineering office software for field to finish.
Surveying and engineering office software for field to finish.

Leica Infinity

Infinity er den brukervennlige kontorprogramvaren for profesjonelle landmålere. Den er utviklet for håndtering, behandling, analyse og kvalitetskontroll av alle måledata fra felten, inkludert fra totalstasjoner, digitale nivellere, GNSS og droner.
Infinity er den brukervennlige kontorprogramvaren for profesjonelle landmålere. Den er utviklet for håndtering, behandling, analyse og kvalitetskontroll av alle måledata...