Monitoring van erosie

Leica Chiroptera 4X

Systeem voor het karteren in ondiepe wateren en aan de kust.

Leica HawkEye 4X

Bathymetrische sensor voor diepe wateren die zeebodem-gegevens verzamelt tot op 50 m diepte.

Leica Nova MS60

The world’s first self-learning MultiStation automatically adjusts to any environment, regardless of the challenges.

Leica Zeno 20

GIS handheld datalogger (Android) met hoognauwkeurige GPS

Leica ScanStation P50

The fastest and safest, long-range 3D laser scanner.