Monitoring erozji

Leica Chiroptera 4X

System mapowania wybrzeży i płytkiej wody.

Leica HawkEye 4X

Najbardziej wydajny sensor do głębokich pomiarów batymetrycznych oferuje 4X gęstość punktów.

Leica Nova MS60

Pierwszy na świecie MultiStation z funkcją samoczynnej nauki, automatycznie dostosowuje się do każdych warunków środowiska roboczego, niezależnie od realizowanego zadania.

Leica Zeno 20

Mobilne rejestratory danych GIS (Android) oferujące dokładne pomiary GPS.

Leica ScanStation P50

Najszybszy i najbezpieczniejszy skaner laserowy 3D dalekiego zasięgu.