Erosjonsovervåking

Leica HawkEye III

Deep water bathymetric sensor collecting seabed data 50m deep.

Leica Nova MS60

Verdens første selvlærende MultiStation justeres automatisk i forhold til alle miljøer, uansett utfordring.

Leica Zeno 20

GIS håndholdt datainnsamler (Android) med svært presis GPS.