Relationsmätning

Leica ScanStation C10

Capable and value packed long range laser scanner.

Leica ProScan

Mobil plattform som ökar produktiviteten vid laserscanningsuppdrag.

Leica DISTO™ S910

Avståndsmätare med Bluetooth® Smart,P2P-teknik, 3D-mätteknik, wifi och AutoCAD plug-in.