Toteutusmittaukset

Leica DISTO™ S910

LDM 3D-mittausteknologialla, WiFi-yhteydellä ja AutoCAD-liitännäisellä.
LDM 3D-mittausteknologialla, WiFi-yhteydellä ja AutoCAD-liitännäisellä.