Leica Lino linje- och punktlasrar

Leica Lino ML180

Leica Lino ML180 & ML90

Den professionella multilinjelasern för tillämpningar inom- och utomhus.

Leica Lino L4P1

Leica Lino L4P1

Den mest kraftfulla multilinjelasern för nivellering, inriktning och utsättning.

Leica Lino L360

Leica Lino L360

Vattentät automatisk linjelaser med 360° horisontell och 270° vertikal linje.

Leica Lino P2P5

Leica Lino L2P5

Kompakt linje- och punktlaser med 2 linjer och 5 punkter.

Leica Lino L2Gplus

Leica Lino L2G+

Kompakt korslinjelaser med två gröna linjer med hög synbarhet.

Leica Lino L2plus

Leica Lino L2+

Självnivellerande korslaser med röd laser med en öppningsvinkel på 180°

Leica Lino L2

Leica Lino L2

Kompakt självnivellerande korslaser med multifunktionsstativ.

Leica Lino P5

Leica Lino P5

Självnivellerande fempunktslaser med multifunktionsadaptern.

Leica Lino P3

Leica Lino P3

Självnivellerande trepunktslaser med multifunktionsstativ.

Leica Lino paket

Leica Lino paket

Självnivellerade laserpaket med väska, stativ och tillbehör.