Leica Lino linje- og punktlasere

Leica Lino ML180

Leica Lino ML180


The professional multi-line lasers for interior and exterior applications.

Leica Lino L4P1

Leica Lino L4P1

Den kraftigste multilinjelaseren for nivellering, innretting og layoutarbeid.

Leica Lino L2P5G

Leica Lino L2P5G

Kompakt linje- og punktlaser med 2 grønne linjer og 5 punkter

Leica Lino P2P5

Leica Lino L2P5

Kompakt linje- og punktlaser med 2 linjer og 5 punkter.

Leica L2G

Leica Lino L2G

Selvnivellerende laser med 2 grønne linjer med høy synlighet

Leica Lino L2

Leica Lino L2

Kompakt selvnivellerende krysslaser med universalstativ.

Leica Lino P5

Leica Lino P5

Selvnivellerende 5-punktslaser med multifunksjonsadapter.