Leica Lino linje- och punktlasrar

Leica Lino L2P5G

Leica Lino L2P5G

Kompakt linje- och punktlaser med 2 gröna linjer och 5 punkter

Leica L2G

Leica Lino L2G

Självnivellerande laser med två mycket synliga gröna linjer

Leica Lino ML180

Leica Lino ML180 & ML90

Den professionella multilinjelasern för tillämpningar inom- och utomhus.

Leica Lino L4P1

Leica Lino L4P1

Den mest kraftfulla multilinjelasern för nivellering, inriktning och utsättning.