Leica Lino linje- och punktlasrar

Leica Lino ML180

Leica Lino ML180

Den professionella multilinjelasern för tillämpningar inom- och utomhus.

Leica Lino L4P1

Leica Lino L4P1

Den mest kraftfulla multilinjelasern för nivellering, inriktning och utsättning.

Leica Lino L2P5G

Leica Lino L2P5G

Kompakt linje- och punktlaser med 2 gröna linjer och 5 punkter

Leica Lino P2P5

Leica Lino L2P5

Kompakt linje- och punktlaser med 2 linjer och 5 punkter.

Leica L2G

Leica Lino L2G

Självnivellerande laser med två mycket synliga gröna linjer

Leica Lino L2

Leica Lino L2

Kompakt självnivellerande korslaser med multifunktionsstativ.

Leica Lino P5

Leica Lino P5

Självnivellerande fempunktslaser med multifunktionsadaptern.