EY-vaatimustenmukaisuusvakuutukset

Euroopan talousalueella (ETA) markkinoitavissa Leica Geosystems AG:n tuotteissa on oltava soveltuvien Euroopan yhteisön (EY) direktiivien merkinnät. Tuotteemme sisältävät aina tarvittaessa CE-merkinnän osoituksena siitä, että tuotteemme täyttävät terveyttä, turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevat EU-standardit. EY-vakuutuksemme sisältävät valmistustiedot, tuotteisiin sovellettavat keskeiset direktiivit sekä vastaavat Euroopan standardit, mahdollisen ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron ja organisaatiota edustavan henkilön laillisesti sitovan allekirjoituksen.

EY-vaatimustenmukaisuusilmoitukset ovat saatavilla englanniksi ja ne on käännetty Euroopan yhteisön muille virallisille kielille.

Ota yhteyttä Leica Geosystemsiin

Paikanna Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myynti-, tuki- ja teknistä palvelua varten.
Paikanna Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myynti-, tuki- ja teknistä palvelua varten.