CE-overensstemmelseserklæringer

Leica Geosystems AG-produkter, der markedsføres i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), skal ledsages af EF-direktiver. Hvor det er nødvendigt, er vores produkter CE-mærkede for at angive, at vores produkter opfylder EU-standarderne for sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse. Vores EU-erklæringer omfatter produktionsdetaljer, de væsentlige direktiver og tilsvarende europæiske standarder, som produkterne overholder, identifikationsnummeret for det bemyndigede organ, hvis dette er relevant, og en juridisk bindende underskrift på vegne af organisationen.

CE-overensstemmelseserklæringer er tilgængelige på engelsk med oversættelser  til de andre officielle sprog i det Europæiske Fællesskab.

Kontakt Leica Geosystems

Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.
Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.