Deklaracje zgodności CE

Produkty Leica Geosystems AG wprowadzane do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) muszą być zgodne z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej (WE). Tam, gdzie jest to konieczne, nasze produkty posiadają oznaczenie CE, aby wskazać, że spełniają one normy UE w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Nasze deklaracje UE zawierają szczegóły dotyczące produkcji, podstawowe dyrektywy i odpowiednie normy europejskie, z którymi zgodne są produkty, w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej oraz prawnie wiążący podpis w imieniu organizacji. 

Deklaracje zgodności CE są dostępne w języku angielskim z tłumaczeniami na inne języki urzędowe Wspólnoty Europejskiej.  

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.