Försäkran om överensstämmelse med CE-märkning

Produkter från Leica Geosystems AG som marknadsförs inom EES måste uppfylla kraven i relevanta EU-direktiv. Där det krävs är våra produkter CE-märkta för att indikera att de uppfyller EU:s standarder för hälsa, säkerhet och miljöskydd. Våra EU-försäkringar om överensstämmelse innefattar tillverkningsdetaljer, väsentliga direktiv och motsvarande europeiska standarder som produkterna uppfyller, och om så är relevant även identifieringsnummer för det anmälda organet och en rättsligt bindande signatur å organisationens vägnar.

Försäkran om överensstämmelse med CE-märkning finns på engelska med översättning till övriga officiella EU-språk.

Kontakta Leica Geosystems?

För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, telefonnummer & epost, klicka på länken.
För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, telefonnummer & epost, klicka på länken.