Försäkran om överensstämmelse med CE-märkning

Produkter från Leica Geosystems AG som marknadsförs inom EES måste uppfylla kraven i relevanta EU-direktiv. Där det krävs är våra produkter CE-märkta för att indikera att de uppfyller EU:s standarder för hälsa, säkerhet och miljöskydd. Våra EU-försäkringar om överensstämmelse innefattar tillverkningsdetaljer, väsentliga direktiv och motsvarande europeiska standarder som produkterna uppfyller, och om så är relevant även identifieringsnummer för det anmälda organet och en rättsligt bindande signatur å organisationens vägnar.

Försäkran om överensstämmelse med CE-märkning finns på engelska med översättning till övriga officiella EU-språk.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.