CE-samsvarserklæringer

Leica Geosystems AG-produkter som markedsføres i EØS-området må oppfylle EU-direktivene. Våre produkter er CE-merket, der dette er nødvendig, for å indikere at produktene oppfyller EU-standardene for helse, sikkerhet og miljøbeskyttelse. Våre EU-erklæringer inkluderer produksjonsdetaljer, viktige direktiver og korresponderende europeiske standarder som produktene oppfyller. I tillegg inkluderes ID-nummeret til bemyndiget organ, og en juridisk bindende signatur på vegne av organisasjonen.

CE-samsvarserklæringer er tilgjengelige på engelsk med oversettelser til andre offisielle språk i EU.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din lokale kontakt i salg, support og teknisk support
Finn din lokale kontakt i salg, support og teknisk support