Software

Leica Captivate

Leica Captivate

Moderne 3D-software til feltarbejde for registrering og håndtering af data.

Leica Infinity

Leica Infinity

Intuitiv software til brug på kontoret til håndtering og behandling af opmålingsdata.

SmartWorx Viva

Leica SmartWorx Viva

Software til feltarbejde til alle formål.

Leica Geo Office

Powerful office software to manage and process survey data.

Leica SpiderQC

Quality monitoring software to complement Leica GNSS Spider.

Bernese GNSS Software

GNSS software for the academic field.