Mjukvara

Leica Captivate

Leica Captivate

Immersive 3D field software to capture and manage data.

Leica Infinity

Leica Infinity

Leica Infinity en intuitiva kontorslösning är utformat för att hantera, bearbeta, analysera och kvalitetskontrollera mätdata från så väl UAV och markbunden utrustning

SmartWorx Viva

Leica SmartWorx Viva

Fältmjukvara för alla tillämpningar.

Leica SpiderQC

Leica SpiderQC

Quality monitoring software to complement Leica GNSS Spider.

Bernese GPS software

Bernese GNSS Software

GNSS software for the academic field.

Leica Map360

Leading software suite for forensic investigation.

Leica Evidence Recorder

Evidence Recorder is the world's best-selling crash and crime scene data collection software used by reconstruction professionals using total stations or GNSS systems.