Programvare

En landmåler benytter Leica Captivate feltprogramvare på en byggeplass og måler med GNSS og TPS

Leica Captivate

Engasjerende 3D-feltprogramvare til innhenting og behandling av data.

Punktskyer fra en drone med MS60 viser et stort bygg under oppføring visualisert i Leica Infinity kontorprogramvare for landmåling, vist med sterke farger.

Leica Infinity

Infinity er den brukervennlige kontorprogramvaren for profesjonelle landmålere. Den er utviklet for håndtering, behandling, analyse og kvalitetskontroll av alle måledata fra felten, inkludert fra totalstasjoner, digitale nivellere, GNSS og droner.

Leica SpiderQC

leica-spiderqc

Bernese GPS software

Bernese GNSS Software

GNSS software for the academic field.

Map360 - Leica's scene diagramming and reconstruction software

Leica Map360

Leading software suite for forensic investigation.

Leica Evidence Recorder

Evidence Recorder is the world's best-selling crash and crime scene data collection software used by reconstruction professionals using total stations or GNSS systems.