Asiakastapaus: AP20 Autopole & Taratest

Ensimmäisten asiakkaiden joukossa uuteen AP20 Autopoleen investoi suomalainen geotekniikan asiantuntijayritys Taratest Oy.

Taratest with Leica AP20 Autopole

Leica AP20 Autopole on älykäs takymetriratkaisu, jonka avulla voit helposti mitata kaltevalla sauvalla, löytää kohteen ja päivittää automaattisesti muuttuvat sauvakorkeudet. Ensimmäisten asiakkaiden joukossa uuteen AP20 Autopoleen investoi suomalainen geotekniikan asiantuntijayritys Taratest. Taratest Oy

Taratestin palveluihin kuuluvat maaperä- ja kalliotutkimus, maanmittauspalvelut, rakennusmittauspalvelut, ympäristön mittaus- ja mallinnuspalvelut, Reality Capture -palvelut, tietomallipalvelut sekä geotekninen ja ympäristösuunnittelu.

Taratestin operatiivinen johtaja Tuukka Räsänen kertoo sijoituksen taustalla olevista motiiveista: "AP20 tarjoaa odottamaamme automaatiota, joka helpottaa ja nopeuttaa kenttätyötä ja tekee siitä samalla miellyttävämpää".

 

Tuukka kertoo edelleen, että mittaustyön haasteena on ollut tehokkuuden lisääminen kentällä. Tuntiveloituspohjainen liiketoiminta alkaa olla vanhanaikaista, sillä projektit ovat usein kokonaishinta-muotoisia. AP20 virtaviivaistaa työtä kentällä ja toimistossa sekä optimoi yrityksen tuottoja. Taratestin asiakkaat hyötyvät myös AP20:n tehokkuudesta, koska me voimme tehdä työmme entistä tehokkaammin ja viettää vähemmän aikaa kentällä ja toimistossa.

 

"Mittaaja voi mitata enemmän kohteita samalta asemapisteeltä. Automaattiset toiminnot vähentävät yleisimmän inhimillisen virheen (väärä sauvan korkeus) vaaraa. Tarkistusten tarve toimistossa pienenee”, kommentoi Tuukka.

Leica Geosystemsin uusi maanmittausratkaisujen avainasiakaspäällikkö Petteri Lappalainen kertoo, että Taratest on ollut useiden vuosien ajan uskollinen asiakas ja kumppani monella tapaa. "Suhteemme on hyvä ja avoin, ja yhteisenä tavoitteenamme on kehittää kummankin yrityksen liiketoimintaa. Taratest omaksuu uudet teknologiat varhaisessa vaiheessa” kertoo Petteri. Taratest haluaa tietää, millaisia innovaatioita Leica tuo markkinoille ja testaa niitä innokkaasti työympäristössään. “Jotta tämä toimisi, meidän on ymmärrettävä Taratestin haasteet ja tuotava aktiivisesti markkinoille heidän liiketoimintaansa sopivia ratkaisuja”, sanoo Petteri.

Taratestilla on Leican toimittama infrastruktuuri mittaukseen ja Reality Capture -ympäristöön, kuten Leica TPS / GNSS Captivate -alusta, Leica Cyclone -ohjelmisto, HxGN Smartnet -palvelut ja Leica Infinity -ohjelmisto.

"Paras ominaisuus on automaattinen korkeudentunnistus! Se on selvästi ollut kaikkien mittaajien haaveena jo pitkään”, Tuukka lisää.

 

Kysymme Tuukalta, mikä on suurin ero vanhaan verrattuna Taratestin aloitettua työskentelyn AP20:n kanssa?

Tuukan mukaan he pystyvät merkitsemään pisteitä moninkertaisesti aikaisempiin menetelmiin verrattuna: "Voimme olla varmoja oikeasta korkeudesta, vaikka prismasauvaa joutuisi jatkuvasti säätämään esteiden takia".

 

  1. Porauskohdat sijaitsevat usein raivaamattomilla metsäalueilla. Suomessa metsät ovat todella tiheitä, eikä GNSS pysty mittaamaan sijaintia riittävän tarkasti. Nyt AP20:lla voimme säätää sauvan korkeutta sekä kallistaa sauvan asentoon, jossa prisma näkyy vaikka lehtiä olisi mittauslinjalla, ja sijaintitiedot ovat samalla tarkkoja.
  2. Rakennettua ympäristöä mittattaessa saamme piilossa olevat pisteet mitattua samalta asemapisteeltä kuin kaikki suoraan näkyvät pisteet.
  3. Kaivon/syvennyksen mittaukset vaativat tarkan korkeuden tulo- ja poistoputkista. AP20:n kallistuva sauva ja automaattinen varren korkeudenlukija nopeuttavat merkittävästi kenttätyötä, ja toimistossa tehtävä puhtaaksi piirtäminen manuaalisesti vähenee, kun korkeus- ja sijaintitiedot ovat jo paikoillaan.

 

Taratest with Leica AP20 Autopole

Petteri Lappalainen Leica Geosystemsistä vahvistaa Tuukan kommentit.

"Yleisin asiakkaiden kommentti on "vihdoinkin". GNSS-antennien kaltevuuskompensoinnin jälkeen tämä on ollut erittäin toivottu ominaisuus myös prismasauvaan. Kaikki kolme ominaisuutta (kaltevuuskompensointi, automaattinen sauvan korkeus, tähyksen tunnistus) ratkaisevat yleisiä ongelmia, joten AP20:n tulo markkinoille on ollut suuri ilo. Kaltevuuskompensoinnin tarkkuus ja reaaliaikainen toiminta ovat myös yllättäneet asiakkaat positiivisesti.

Petteri kertoo, että AP20:stä on hyötyä useimmissa tilanteissa normaalia sauvaa käyttäessä. Mittaus on nopeampaa, ja käyttäjä pääsee pisteisiin, joissa vanhoilla laitteilla joutuisi asemoimaan uudelleen tai käyttämään muita aikaa vieviä mittausmenetelmiä. Merkitseminen on myös paljon nopeampaa, ja automaattinen sauvan korkeus helpottaa elämää etenkin kiireisessä ympäristössä. "Yllättävän monet asiakkaat ovat maininneet myös tähyksen tunnistuksen: Työmaalla saattaa olla paljon heijastavia esineitä, jotka voivat häiritä tähykseen lukitsemista", Petteri sanoo.

AP20:n yhdistäminen takymetriin on helppoa ohjatun toiminnon avulla ja käyttö on tehty varsin yksinkertaiseksi – kaikki toimii normaaleilla sovelluksilla ja yhdellä painikkeella. Ja jos tulee ongelmia, tukipalvelumme luo etäyhteyden ja ratkaisee ne", Petteri mainitsee.

 

Taratestin Tuukka lisää lopuksi: ”AP20 toimii lupausten mukaan. Olemme melko vähän riippuvaisia Leican tuesta, mutta apua tarvitessamme Leica Geosystems Oy Finland pystyi auttamaan".

Tuukka arvioi Leica-ratkaisun tärkeimmiksi eduiksi ”vakaat toiminnot, jotka turvaavat ratkaisujen jatkuvuuden pitkälle tulevaisuuteen, luotettavat ja toimivat tuotteet heti lanseerauksesta lähtien”.

Taratest with Leica AP20 Autopole

Lue lisää: Expert Insight

Case Studies

Tutustu, kuinka asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät Leica Geosystems -ratkaisuja. Etsi ehdotuksia omiin projekteihisi.
Tutustu, kuinka asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät Leica Geosystems -ratkaisuja. Etsi ehdotuksia omiin projekteihisi.

Ota yhteyttä Leica Geosystemsiin

Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.
Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.