Leica iCON site – infrarakentamisen ohjelmisto

Räätälöityjä ratkaisuja infra- ja yhdyskuntatekniikan rakentamiseen.

Leica iCON CC80 field controller with iCON site software and a road construction site outside big city on the background.

Tienrakennus- ja maanmittausprojektien vaatimukset kasvavat, sillä ne ovat entistä monimutkaisempia ja aikataulupaineet suurempia. Leica iCON site -ohjelmisto on työmaaratkaisuiden älykäs ydin, joka tarjoaa projektien vaatimaa parempaa suorituskykyä, laatua ja tarkkuutta – koska kaikki on suoritettava oikein! Innovatiivinen ohjelmisto, älykkäät digitaaliset työnkulut sekä helppokäyttöinen liittymä parantavat suorituskykyä ja tuottavuutta. Merkitse enemmän pisteitä työpäivän aikana ja tarkista toteumatiedot suunnittelumalleihin nähden, jotta projekti voidaan toteuttaa nopeammin ja minimoida korjaustarpeet sekä virheet.


Tutustu infrarakentamisen ammattilaisille kehitettyyn iCon site 7.5 versioon ja sen etuihin.                                                                

Leica iCON site -sovellukset


Leica iCON site vastaa kaikkien rakennusvaiheiden tarpeisiin. Älykkäät digitaaliset työnkulut parantavat suorituskykyä ja tarkkuutta kaikissa työmaan työtehtävissä. Olipa keskeisenä tarkoituksena merkitä pisteitä, linjoja ja pintoja tai leikata ja täyttää ja laskea määriä, iCON site mahdollistaa laadun parantamisen, virheiden vähentämisen sekä koko rakennushankkeen työnkulun parantamisen. Erityissovellusten (esim. porausmallit kallioiden räjäyttämiseen ja tasausjyrsintään) avulla varmistamme ihanteellisen iCON-ratkaisun kaikkiin rakennustyömaan tehtäviin.

Rakennustyömaa, jossa käytetään Leica iCON site -ratkaisuja ja -sovelluksia


Tien määritys

Asfaltin alla olevat kerrokset ovat tien laadun ja kestävyyden kannalta tärkeässä asemassa. Ei kompromisseja tienrakennussovelluksessa iCON site -kenttäohjelmistolla, joka takaa tarkan tienrakennuksen työnkulun millimetritarkkuudella tarkkoja tien suunnittelumalleja hyödyntäen. Vaikka suunnittelumalliin tehtäisiin muutoksia viime hetkellä, Säilytä ristikaltevuus- tai Luo poikkileikkauksia -toiminnot mahdollistavat nopean mukauttamisen. Jotta kaikki työskentelisivät työmaalla uusimmilla malleilla, tiedot voidaan helposti jakaa eri koneohjausratkaisuihin ja merkintäasiantuntijoille Leica ConX -pilviyhteyden avulla.

Merkintä

Pisteiden, linjojen, yhdensuuntaisuuksien, kaarien ja kaltevuuksien merkinnät ovat rakennustyömaan päivittäisiä tehtäviä, jotka vaativat tarkkuutta ja joustavuutta. Eri tiedostomuotoja lukeva iCON site -kenttäohjelmisto tarjoaa vaadittua joustavuutta ja paljon muitakin etuja. Integroidut toleranssitarkistukset parantavat tarkkuutta ja vähentävät inhimillisiä virheitä, kun taas vertailulinjat mahdollistavat paremman suuntaamisen työmaalla, parantavat tehokkuutta ja nopeuttavat tehtävien toteutusta.

Työnjohtajan ratkaisu

Työnjohtajan iCON site -ratkaisu mahdollistaa projektin tilastotietojen tarkastelemisen reaaliajassa työmaalla, jolloin tietoon pohjautuvia päätöksiä voidaan tehdä aiempaa nopeammin. Etenemistä voidaan seurata suoraan helppokäyttöiseltä näytöltä. Työnjohdon autoon asennettu järjestelmä mahdollistaa nopeat pintatarkistukset laajoilla alueilla.

Kaivukoneen iCON site

Kaivukoneen Leica iCON site on yksinkertainen, helppokäyttöinen koneohjausratkaisu kaivukoneiden maansiirtotöiden optimointiin. Tämä uusi ratkaisu integroituu helposti olemassa oleviin iCON site -sovelluksiin, joten voit hyötyä uudesta työnkulkumahdollisuudesta, jossa mittaus, merkintä, kaivutyöt ja raportointi yhdistyvät helpossa paketissa – nopealla sijoitetun pääoman tuotolla. Kaivukoneiden Leica iCON site -ratkaisu tukee pienkaivukoneiden kääntöpuomin, robotiltin ja kallistuvan kauhan toimintoja.

Perustason koneohjaus

iCON site -ohjelmistoa voidaan käyttää yhdessä älykkään iCON-vastaanottimen kanssa perustason koneenohjausratkaisuna tiehöylissä, puskutraktoreissa ja jyrsimissä nopeita ja tarkoissa maansiirto- ja tienkorjaustöissä. Tuo tai luo suunnitelmia paikan päällä ja anna koneen CC80-tabletin ohjelmiston opastaa kohti tehokkaampia tuloksia. Vaihda helposti koneesta toiseen ja koneista perinteisiin mittaustehtäviin sauvan kanssa; saat nopeasti tuottoa sijoitukselle ja korkean laitteiston käyttöasteen.

iCON site entry

iCON site entry:llä pääset edullisemmin alkuun iCON-ratkaisuissa ja TPS- ja GNSS-käyttöön. iCON site entry -lisenssi on kattavan iCON site -ohjelmiston rajoitettu versio, joka keskittyy yleisimpiin digitaalisiin työnkulkuihin ja toimintoihin merkitsemis-, leikkaus/täyttö- ja mittaustehtäviä varten. Tämän vaihtoehdon avulla asiakkaat voivat investoida siihen, mitä he tarvitsevat, ja päivittää myöhemmin muihin tarpeellisiin sovelluksiin.

Pilviyhteydet

Matka toimiston ja työmaan välillä lyhenee Leica ConX:n iCON site -ohjelmiston pilviyhteyksien ansiosta, sillä ne mahdollistavat nopean ja turvallisen tiedonsiirron. Jaa tietoja, toteumaraportteja ja suunnittelupäivityksiä helposti eri sijaintien kesken sekä saman rakennustyömaan henkilöstön ja koneenkäyttäjien kesken. Pysyt ajan tasalla ja voit eliminoida virheet, kun sinulla on aina yleiskuva työn edistymisestä.

Leica iCON site -kenttäohjelmisto on täysin yhteensopiva seuraavien kanssa:


Lataukset


Leica iCON site -esite

Esite Leica iCON -tuotteista ja -ratkaisuista infrarakentamista varten.
Esite Leica iCON -tuotteista ja -ratkaisuista infrarakentamista varten.

Leica iCON site -koulutusvideot

iCON site -opetusvideokirjasto eri sovellusten esittelyä varten.
iCON site -opetusvideokirjasto eri sovellusten esittelyä varten.

Leica iCON site -ohjelmistosimulaattori

iCON site -ohjelmistosimulaattori käyttöjärjestelmän opettelemista ja kokeilemista varten.
iCON site -ohjelmistosimulaattori käyttöjärjestelmän opettelemista ja kokeilemista varten.