Liiketoimintaetiikkamme

The new Leica RCD30 camera is presently the only one in the market which is able to collect 80 MP RGBN multispectral imagery perfectly co-registered.

Liiketoimintaetiikkamme

Yrityksen sosiaalinen vastuu

Edistämme Leica Geosystemsillä yhtenäisten liiketoimintatapojen kulttuuria – ne heijastavat sitoumusta laatuun – ympäristöasioiden huomioimista sekä oikeudenmukaisia suhteita työntekijöiden, asiakkaiden, toimittajien ja yhteisön kanssa.  

Uskomme vastuunalaiseen liiketoimintaan, ja henkilöstömme on sitoutunut harjoittamaan sitä päivittäin. Pyrimme säilyttämään ja varmistamaan aina yhtiömme vaatimustenmukaisuuden sekä noudattamaan paikallista lainsäädäntöä, sääntöjä ja määryksiä niissä maissa, joissa toimimme.

Haluamme luoda arvoa yhtiömme sisäisille ja ulkopuolisille sidosryhmille toimittamalla pitkäaikaista kannattavuutta sekä kestävää kilpailukykyä. Tämä on saavutettavissa ainoastaan harjoittamalla vastuullista liiketoimintaa. Suosittelemme lukemaan Yrityksen sosiaalinen vastuu -osion, jossa eritellään Leica Geosystemsin käytännöt näihin tärkeisiin aiheisiin liittyen.

Hyväntekeväisyys
Tuemme Leica Geosystemsin maailmanlaajuisten liiketoimintayksiköiden avulla hyväntekeväisyysprojekteja sekä -organisaatioita, joiden avulla luomme arvoa toimintaympäristöjemme paikallisille yhteisöille.

Teemme ylpeänä yhteistyötä yliopistojen, ammattikoulujen sekä korkeakoulujen kanssa kehittääksemme tulevia ammattilaisia osallistumalla koulutusohjelmiin, neuvoa antaviin lautakuntiin sekä sponsoroituihin foorumeihin ja tapahtumiin.

Sosiaalinen vastuu


Yhtäläiset työllistymismahdollisuudet ja erilaisuus

Tunnustamme Leica Geosystemsillä, että korkean laadun tuottamiseksi, innovaatioon ja luovuuteen pohjautuvan maineemme säilyttämiseksi ja asiakassitoumuksemme toteuttamiseksi meidän on hyödynnettävä sitä osaamista, ammattitaitoa ja tuntemusta, jotka vain moninainen työvoima voi tarjota.

Globaalina organisaationa tunnustamme ja kunnioitamme toistemme erilaisuutta ja pyrimme kehittämään työympäristöjä, joissa arvojamme ja näkökulmiamme sovelletaan aktiivisesti parhaiden ratkaisujen luomiseksi monipuoliselle asiakaskunnallemme.

Haluamme varmistaa, että kaikki työntekijät tuntevat itsensä arvostetuksi ja heidän menestymisiään juhlistetaan. Ammatillisia kehitys- ja uramahdollisuuksia on saatavilla halukkaille, ja ne perustuvat ansioihin.

Tuemme työntekijöidemme erilaisuutta ja osallisuutta kestävää kehitystä ja ihmisoikeuksia koskevilla käytännöillämme. Yhtiömme työllisyys- ja rekrytointikäytännöt ovat paikallisen lainsäädännön mukaisia kaikkialla maailmassa ja pyrimme ylittämään ne.

Leica Geosystemsin erilaisuutta ja osallistuutta koskevia käytäntöjä sovelletaan asiakkaisiimme, toimittajiimme sekä muihin ulkoisiin sidosryhmiin, joiden kanssa teemme yhteistyötä.


Terveys ja turvallisuus

Turvallisuudessa on kyse muustakin kuin säännöistä. Kyse on asenteesta, kurinalaisuudesta, henkilöstön ja laitteistojen turvallisesta hallinnasta sekä vaarojen ehkäisemisestä ja riskinhallinnasta.

Pyrimme varmistamaan, ettei työpaikoillamme tapahdu onnettomuuksia tai vahinkoja sekä edistämään vaarojen tunnistamiseen ja tietoisuuteen, onnettomuuksien raportoimiseen ja vastuuvelvollisuuteen pohjautuvaa kulttuuria. Tämä on saavutettavissa ainoastaan kaikkien osapuolten välisen viestinnän ja yhteistyön avulla.

Työpaikoilla ei voi olla kompromisseja, mitä tulee turvallisuuteen ja onnettomuuksien ehkäisemiseen. Sitoumuksemme on ensisijaisen tärkeä liiketoimintamme menestyksen kannalta sekä oleinen osa johdon yleistä vastuuta. Harjoitamme vastuullista ja eettistä liiketoimintaa ja noudatamme aina lakisääteisiä vaatimuksia.

Työntekijät saavat asianmukaisen koulutuksen ja turvalliset laitteistot työtehtävien turvallista suorittamista varten. Kukin työntekijä on henkilökohtaisesti vastuussa työtoimenpiteiden turvallisuudesta noudattamalla kaikkia terveys- ja turvallisuuskäytäntöjä, osallistumalla koulutuksiin ja tunnistamalla sekä raportoimalla terveyttä ja turvallisuutta koskevista vaaroista johdolle tai vastaaville yhtiön sisäisille sidosryhmille.

Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät vaarat poistetaan, tai jos se ei ole mahdollista, niitä hallitaan henkilövahinkojen, sairauksien ja vaaratilanteiden välttämiseksi. Työpaikalla tapahtuneet onnettomuudet ja tapaturmat tutkitaan ja muutoksia tehdään tarvittaessa tunnistettujen vaarojen poistamiseksi tai hallitsemiseksi.

Leica Geosystems edistää merkityksellistä viestintää johdon ja työntekijöiden välillä koskien terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaa vaaditut resurssit kaikkien terveys- ja turvallisuusvaatimuksien täyttämiseksi.

Shape the future with us

We offer attractive jobs all over the world, contact us for further career information.
We offer attractive jobs all over the world, contact us for further career information.