Yleisen turvallisuuden, turvallisuuden ja rikostekniikan sovellukset

Luo rikostekninen digitaalinen kaksoiskappale

Teknologiamme palvelee yleisen turvallisuuden, turvallisuuden ja rikostekniikan ammattilaisia ympäri maailmaa muuttamalla rikospaikkatutkijoiden ja poliisien, onnettomuustutkijoiden, tulipalotutkijoiden, tullivirkailijoiden ja rajavalvojien, turva-alan ammattilaisten ym. tapaa hoitaa ennakkosuunnittelua, rikosteknistä kartoitusta, todisteiden keräämistä sekä onnettomuus- ja rikospaikkatutkimusta rikosteknisen digitaalisen kaksoiskappaleen luomiseksi.

Teknologiamme palvelee yleisen turvallisuuden, turvallisuuden ja rikostekniikan ammattilaisia ympäri maailmaa muuttamalla rikospaikkatutkijoiden ja poliisien, onnettomuustutkijoiden, tulipalotutkijoiden, tullivirkailijoiden ja rajavalvojien, turva-alan ammattilaisten ym. tapaa hoitaa ennakkosuunnittelua, rikosteknistä kartoitusta, todisteiden keräämistä sekä onnettomuus- ja rikospaikkatutkimusta rikosteknisen digitaalisen kaksoiskappaleen luomiseksi.

Ota yhteyttä yleisen turvallisuuden, turvallisuuden ja rikostekniikan asiantuntijoihimme

Tutustu sovelluksiimme


Rikospaikan tutkinta

Jokainen minuutti on tärkeä. Rikos- tai henkirikospaikojen digitaalinen turvaaminen tarkoittaa niitä koskevien tietojen säilyttämistä niin, että fyysisten todisteiden kontaminaatiot sekä virheet olisivat minimaaliset. Säilytysketjun ylläpitäminen käyttämällä hyväksi todettuja ja luotettavia ratkaisujamme, jotka antavat entistä parempia tutkimusnäkökulmia.
Jokainen minuutti on tärkeä. Rikos- tai henkirikospaikojen digitaalinen turvaaminen tarkoittaa niitä koskevien tietojen säilyttämistä niin, että fyysisten todisteiden kontaminaatiot sekä virheet olisivat minimaaliset. Säilytysketjun ylläpitäminen käyttämällä hyväksi todettuja ja luotettavia ratkaisujamme, jotka antavat entistä parempia tutkimusnäkökulmia.

Kolaritutkinta ja rekonstruktio

Tarkkojen ja täydellisten 3D-mallien ja kaavioiden digitaalinen tallennus ja jakaminen kolaripaikoista, kuten yksittäisten tai useiden autojen kolareista tai junien yhteentörmäyksistä. Helpottavat ja parantavat dokumentointia näissä kriittisissä ympäristöissä, joissa aika on merkittävä tekijä. Rikosteknisen digitaalisen kaksoiskappaleen luominen tapahtumapaikasta.
Tarkkojen ja täydellisten 3D-mallien ja kaavioiden digitaalinen tallennus ja jakaminen kolaripaikoista, kuten yksittäisten tai useiden autojen kolareista tai junien yhteentörmäyksistä. Helpottavat ja parantavat dokumentointia näissä kriittisissä ympäristöissä, joissa aika on merkittävä tekijä. Rikosteknisen digitaalisen kaksoiskappaleen luominen tapahtumapaikasta.

Edistynyt tulipalojen ja räjähdysten tutkinta

Tapahtumapaikan tutkinta ja dokumentointi tulipalo- tai räjähdyspaikasta. Ratkaisumme tunnistavat, keräävät ja säilyttävät todisteet ja estävät niiden lisäkontaminaation. Mahdollistaa tietojen eheyden varmistamisen ja tulipalo- ja räjähdyspaikan arvioimisen luomalla siitä pysyvän tallenteen.
Tapahtumapaikan tutkinta ja dokumentointi tulipalo- tai räjähdyspaikasta. Ratkaisumme tunnistavat, keräävät ja säilyttävät todisteet ja estävät niiden lisäkontaminaation. Mahdollistaa tietojen eheyden varmistamisen ja tulipalo- ja räjähdyspaikan arvioimisen luomalla siitä pysyvän tallenteen.

Turvallisuus ja suuronnettomuuksien hallinta

Tapahtumapaikan digitaalista esitystä voidaan käyttää suojaustoimintojen tehokkaaseen esisuunnitteluun ja koordinointiin sekä yleisen turvallisuuden mahdollisten puutteiden ymmärtämiseen. Digitaalisen ympäristön luominen auttaa ymmärtämään väkijoukkojen käyttäytymistä, tunnistamaan pullonkauloja, kartoittamaan poistumisreittejä ja mallintamaan skenaarioita.
Tapahtumapaikan digitaalista esitystä voidaan käyttää suojaustoimintojen tehokkaaseen esisuunnitteluun ja koordinointiin sekä yleisen turvallisuuden mahdollisten puutteiden ymmärtämiseen. Digitaalisen ympäristön luominen auttaa ymmärtämään väkijoukkojen käyttäytymistä, tunnistamaan pullonkauloja, kartoittamaan poistumisreittejä ja mallintamaan skenaarioita.

Kriittisen infrastruktuurin suojaus

Mahdollistaa kriittisten infrastruktuurien turva-alueen laajentamisen, tietojen keräämisen ja visualisoimisen paikan päällä sujuvan toiminnan ja nopeiden hätätoimien varmistamiseksi tarvittaessa.
Mahdollistaa kriittisten infrastruktuurien turva-alueen laajentamisen, tietojen keräämisen ja visualisoimisen paikan päällä sujuvan toiminnan ja nopeiden hätätoimien varmistamiseksi tarvittaessa.

Puolustus ja tilannetietoisuus

Reaaliaikaisten tietojen kerääminen ja jakaminen komentokeskuksista etulinjalle merellä, ilmassa tai maalla, jotta päätöksenteko nopeutuu, turvallisuus paranee ja tehtävät onnistuvat menestyksellisesti.
Reaaliaikaisten tietojen kerääminen ja jakaminen komentokeskuksista etulinjalle merellä, ilmassa tai maalla, jotta päätöksenteko nopeutuu, turvallisuus paranee ja tehtävät onnistuvat menestyksellisesti.

Katastrofiriskien hallinta ja pelastustoimet hätätilanteissa

Pääsy vaurioituneille ja vaikeapääsyisille alueille ja pelastusryhmien turvallisuuden tehokas valvonta. Pelastustoimien reaaliaikainen koordinointi ja vaurioituneiden alueiden visualisointi.
Pääsy vaurioituneille ja vaikeapääsyisille alueille ja pelastusryhmien turvallisuuden tehokas valvonta. Pelastustoimien reaaliaikainen koordinointi ja vaurioituneiden alueiden visualisointi.

Ota yhteyttä yleisen turvallisuuden, turvallisuuden ja rikostekniikan asiantuntijoihimme

Miksi ratkaisumme ovat ylivertaisia

Vertaisneuvonta, asiantuntijapalvelut ja käytännön tuki. Olemme julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden luotettava kumppani, joka tarjoaa laajan valikoiman geospatiaalisia välineitä, luotettavaa palvelua ja asiantuntemusta.
Vertaisneuvonta, asiantuntijapalvelut ja käytännön tuki. Olemme julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden luotettava kumppani, joka tarjoaa laajan valikoiman geospatiaalisia välineitä, luotettavaa palvelua ja asiantuntemusta.

Käyttökohteet

Osaamisestamme hyötyvät yleisen turvallisuuden ammattilaiset ympäri maailmaa, ja se määrittää uudelleen tavan, jolla lainvalvontahenkilöstö hoitaa onnettomuus- ja rikospaikkatutkintaa, todisteiden keräämistä ja rikosteknistä kartoitusta.
Osaamisestamme hyötyvät yleisen turvallisuuden ammattilaiset ympäri maailmaa, ja se määrittää uudelleen tavan, jolla lainvalvontahenkilöstö hoitaa onnettomuus- ja rikospaikkatutkintaa, todisteiden keräämistä ja rikosteknistä kartoitusta.

Ratkaisut

Ratkaisumme todellisuuden kuvaamiseen, rikospaikan tutkintaan tai rekonstruktioon, tarkkaan sijainnin määritykseen ja sijaintianalytiikkaan antavat sinulle etulyöntiaseman rikosteknisen digitaalisen kaksoiskappaleesi luomisessa.
Ratkaisumme todellisuuden kuvaamiseen, rikospaikan tutkintaan tai rekonstruktioon, tarkkaan sijainnin määritykseen ja sijaintianalytiikkaan antavat sinulle etulyöntiaseman rikosteknisen digitaalisen kaksoiskappaleesi luomisessa.

Oppimiskeskus

Koulutusmateriaalimme tukevat sinua kaikissa jokapäiväisen työsi vaiheissa, pyritpä laajentamaan dokumentointia perinteisten menetelmien ulkopuolelle tai hallinnoimaan teknologiaasi.
Koulutusmateriaalimme tukevat sinua kaikissa jokapäiväisen työsi vaiheissa, pyritpä laajentamaan dokumentointia perinteisten menetelmien ulkopuolelle tai hallinnoimaan teknologiaasi.