Padot

Turvallisuuden ja tarkkuuden varmistaminen padon rakentamisen ja toimintojen hallinnan aikana