Toteutuksien tarkistus

Leica iCON gps 60

Rakennusalan GNSS SmartAntenna rakennussovelluksiin.

Leica Viva TS16

Itseoppiva maanmittauksen takymetri kaikkiin olosuhteisiin.