CAD-piirustuksien luominen

Leica Infinity

Intuitiivinen toimisto-ohjelmisto mittaustietojen hallintaa ja käsittelyä varten.

Leica Captivate

Immersiivinen 3D-kenttäohjelmisto tietojen keräykseen ja hallintaan.

LISCAD

Surveying and engineering office software for field to finish.

Leica Geo Office

Tehokas toimisto-ohjelmisto mittaustietojen hallintaa ja käsittelyä varten.

MicroSurvey Software for land surveying

CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.