Engineering Surveying – Shaping every phase of construction

Get inspired to deliver civil engineering surveying services on time and within budget while reducing waste and increasing safety in every construction phase.

Inspiroivia kertomuksia maarakentamisen mittaajilta

Oli tarkoituksena suunnitella ja tallentaa, rakentaa tai käyttää ja ylläpitää resursseja, ratkaisumme varmistavat turvallisuuden, auttavat nopeuttamaan prosesseja, mahdollistavat yhteistyön pilviympäristöissä, digitalisoivat työnkulkuja ja tarjoavat arvokasta geospatiaalista dataa. Nämä videot sisältävät tarinoita maanmittaajista, jotka toteuttavat rakennusprojektit ajallaan ja budjetin rajoissa vähentäen samalla jätettä ja lisäämällä turvallisuutta.

Infrastruktuurirakentamisen elinkaariratkaisut

Valtatiet ja tiet


Väestönkasvu, ajoneuvojen lisääntyminen ja rakenteiden heikkeneminen edellyttävät jatkuvaa kunnossapitoa, laajentamista tai uusien valtateiden ja teiden rakentamista kestävällä tavalla. Tarjoamme maarakentamisen mittaajille tehokkaat ratkaisut tukemaan näiden verkkojen suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa, jotta jokapäiväinen elämämme ja taloutemme pysyisivät liikkeellä.
Olipa kyseessä luonnonpinnan mittaaminen, DTM:n luominen, pinnan alla olevien piilokohteiden kartoittaminen, mallien merkitseminen tai toteumaolosuhteiden mittaaminen, Reality Capturen ja geospatiaalisten ratkaisumme avulla voit tarjota palveluita valtateiden ja teiden rakentamisen elinkaaren jokaisessa vaiheessa.


Collaborate in the cloud, digitalise workflows and deliver the most accurate geospatial data in every stage of the construction lifecycle of highways and roads.

Liike- ja asuinrakennukset


Rakennusurakoitsijoiden on vältettävä kalliita virheitä ja toimitettava projektit ajallaan ja budjetin rajoissa. Liike- ja asuinrakennushankkeet on rakennettava eritelmien mukaisesti säilyttäen samalla riittävä joustavuus, jotta parannukset olisivat mahdollisia koko rakentamisen elinkaaren ajan. Maarakentamisen mittaajat tuovat lisäarvoa dynaamisiin rakennusprojekteihin merkintöjen, laadunvarmistuksen ja laadunvalvonnan lisäksi.
Geospatiaalisilla ja Reality Capture -ratkaisuillamme voit tarjota monia palveluita rakennuksen elinkaaren aikana aina suunnittelusta saneeraukseen tai purkamiseen. Maanmittausratkaisumme avulla voit parantaa tehokkuutta rakennusprojektien kaikissa vaiheissa pitäen samalla kaikki sidosryhmät yhteydessä digitaalisiin CAD- ja BIM-tietovirtoihin. Ymmärtämällä talonrakentamisen työnkulkua ja tietokulkua autamme sinua yhdistämään kaikki elementit, vähentämään riskejä ja hukkia, välttämään korjauksia ja parantamaan turvallisuutta.


Improve efficiency during all phases of building construction projects while keeping all stakeholders connected with CAD and BIM digital dataflows. Connect all elements, reduce risk and waste, prevent rework and increase safety.

Rautatiet


Rautatieprojektit vaativat korkeimpia tarkkuusstandardeja, jotta matkustajat ja tavarat kuljetetaan turvallisesti ja ajallaan. Päästöjen vähentämistarpeen ja tieruuhkien lisääntyessä rautatiehankkeiden arvioidaan kasvavan 30 prosentilla. Ratkaisujemme avulla mittaajat voivat tarjota tarkimman Reality Capture -tekniikan ja geospatiaalisen datan, jotka tukevat verkontarjoajia ja rakennusinsinöörejä suunnittelemaan, rakentamaan ja ylläpitämään näitä rakenteita matkustajien ja rahdin turvalliseen ja tehokkaaseen kuljetukseen.
Tarjoamme rautateihin räätälöityjä mittausratkaisuja, joiden avulla voit seurata etäisyyksiä, hallita resursseja, seurata geometriaa, tarkkailla kaltevuutta ja infrastruktuuria, mitata kuormia, määrittää painolastiolosuhteet, kartoittaa kannatusjärjestelmiä sekä kasvillisuuden leviämistä ja havaita muutoksia. Rautatieratkaisumme auttavat tallentamaan, suunnittelemaan, rakentamaan, käyttämään ja ylläpitämään kiskoja ja verkkoympäristöä välttäen samalla kalliiden ja säännöllisten resurssien käytön paikan päällä.


Helping design, build, and maintain rail infrastructure, surveyors using Leica Geosystems solutions provide comprehensive, high accuracy data configured to the specific requirements of railways, ensuring the safety and timely delivery of passengers and goods.

Tunnelit


Tunnelia rakennettaessa pienikin suuntavirhe voi johtaa huomattaviin teknisiin ongelmiin ja taloudellisiin riskeihin. Maarakentamisen mittaajilla on ratkaiseva rooli tunnelin ohjaamisessa oikeaan suuntaan molemmin puolin, ja että tunnelin läpimurto tapahtuu tarkasti määritellyssä kohdassa.
Tunneleiden maanmittausratkaisumme tarjoavat korkeimman tarkkuuden mittauksen ja automatisoidun muodonmuutosvalvonnan tunnelointiprojektin jokaisessa vaiheessa turvallisuuden takaamiseksi. Oli kyseessä tarkan ja luotettavan ohjauksen varmistaminen, alustavien työmaa- tai rakennusmittausten tekeminen, tunnelin porausprosessin seuranta, tärkeän infrastruktuurin liikkeen mittaaminen tai yksityiskohtaisten georeferoitujen edistymistietojen tarjoaminen, voit tarjota nopeita ja luotettavia mittaustyönkulkuja tunnelin jokaisessa vaiheessa.


Tunnel image

Tunnel construction is a complex, we rely on these critical infrastructures to transport us and depend on the expertise of surveyors in every phase of the tunnelling process.

Tapaukset esittelyssä

5 parasta käytäntöä rakennusyrityksille kriisin jälkeisessä maailmassa

Lisätietoa siitä, miksi innovatiivisiin geospatiaalisiin teknologioihin investoivat yritykset sijoittavat yrityksensä toteuttamaan monimutkaisia projekteja ajallaan, budjetin ja määritysten puitteissa rakentamisen siirtyessä älykkäälle aikakaudelle.
Lisätietoa siitä, miksi innovatiivisiin geospatiaalisiin teknologioihin investoivat yritykset sijoittavat yrityksensä toteuttamaan monimutkaisia projekteja ajallaan, budjetin ja määritysten puitteissa rakentamisen siirtyessä älykkäälle aikakaudelle.

5 geospatiaalista teknologiaa, jotka parantavat rakentamista

Hyödyntämällä maanmittauksen trendejä tiimit voivat käyttää tietoja päätöksenteossa koko rakentamisen elinkaaren ajan. Nämä viisi mullistavaa tekniikkaa vievät digitaalisen rakentamisen uudelle tasolle.
Hyödyntämällä maanmittauksen trendejä tiimit voivat käyttää tietoja päätöksenteossa koko rakentamisen elinkaaren ajan. Nämä viisi mullistavaa tekniikkaa vievät digitaalisen rakentamisen uudelle tasolle.

Maanmittaus rakennusrobotille

Mitä rakentamisen automaatio tarjoaa maanmittaajille? Kun odotukset parempaan ja nopeampaan rakentamiseen kasvavat, maanmittausyrityksille tulee todennäköisesti tarjolle runsaasti mahdollisuuksia.
Mitä rakentamisen automaatio tarjoaa maanmittaajille? Kun odotukset parempaan ja nopeampaan rakentamiseen kasvavat, maanmittausyrityksille tulee todennäköisesti tarjolle runsaasti mahdollisuuksia.

Maarakentamisen mittausratkaisujen tapaustutkimukset

Inspiraatiota mielenkiintoisista maailmanlaajuisista projekteista, joissa maanmittaajat muokkaavat ympäristöjä rakentamisen jokaisessa vaiheessa luokkansa parhaiden palvelujen sekä paikannus- ja mittauslaitteiden avulla.
Inspiraatiota mielenkiintoisista maailmanlaajuisista projekteista, joissa maanmittaajat muokkaavat ympäristöjä rakentamisen jokaisessa vaiheessa luokkansa parhaiden palvelujen sekä paikannus- ja mittauslaitteiden avulla.

Kaikki inspiroivat maarakentamisen mittausta käsittelevät blogit

Nämä inspiroivat vinkit, trendit ja tiedot antavat tietoa mittausalan nykytilanteesta sekä käyttämäsi teknologian tarjoamasta potentiaalista.
Nämä inspiroivat vinkit, trendit ja tiedot antavat tietoa mittausalan nykytilanteesta sekä käyttämäsi teknologian tarjoamasta potentiaalista.


Pyydä meiltä lisätietoa maarakentamisen mittausratkaisuistamme.
Mittausalan kumppanisi

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia

Lisätietoa siitä, miten digitalisaatio tarjoaa eri tekniikoiden ja prosessien avulla mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen, kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja tuottavuuden parantamiseen.
Lisätietoa siitä, miten digitalisaatio tarjoaa eri tekniikoiden ja prosessien avulla mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen, kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja tuottavuuden parantamiseen.

Surveying Solutions

Regardless of how complex your task is, a solution is available within our diverse measuring, positioning and visualising portfolio to help you collaborate, be more efficient and succeed.
Regardless of how complex your task is, a solution is available within our diverse measuring, positioning and visualising portfolio to help you collaborate, be more efficient and succeed.

Taitojen kehittäminen

Kehitä taitojasi tehokkuuden parantamiseen ja liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen. Hyödynnä koko potentiaalisi tarjotaksesi asiakkaillesi parempia ja edistyneempiä palveluita nopeammin.
Kehitä taitojasi tehokkuuden parantamiseen ja liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen. Hyödynnä koko potentiaalisi tarjotaksesi asiakkaillesi parempia ja edistyneempiä palveluita nopeammin.