Laserskannausalan sovellukset

Hyödynnä laserskannauksen edut liiketoimintaasi ja asiakkaitasi varten.

Laserskannaus ja kuvaaminen

Laserskannauksen ansiosta mittaus ja dokumentointi onnistuu yksinkertaisemmin ja paremmin kaikilla toimialoilla. Olipa kyseessä sitten suunnitelmien yksiselitteinen laadinta, kohteen yleisen topografian ymmärtäminen tai tuotantolaitoksien monimutkaisten geometrioiden kuvaaminen, laserskannaustekniikka on tärkeä liiketoiminnan edistämisen kannalta, sillä alan ammattilaiset voivat dokumentoida sen avulla nopeammin ympäristöolosuhteita. Kuvausratkaisujen avulla eri alojen tiimit voivat käyttää älykkäitä digitaalisia ympäristöjä olemassa olevien järjestelmien hallitsemiseksi suunnittelun, rakennuksen ja ylläpitojaksojen aikana käyttäjäystävällisellä, interaktiivisella ja helpolla tavalla.

Lue lisää laserskannausratkaisujen hyödyntämisestä liiketoimintasi edistämiseksi ja portfoliosi laajentamiseksi.


Mitä laserskannaus
merkitsee toimialallesi?


AEC

Arkkitehtuuri, suunnittelu ja rakennusala (AEC)

Mittaus on ollut aina tärkeä osa rakennusalaa. Laserskannauksen ansiosta toteutuksien mittaukset, seuranta ja tarkastukset onnistuvat huomattavasti yksinkertaisemmin. Lue lisää siitä, miten HDS-tekniikka voi parantaa huomattavasti maanmittausta, työmaan näkyvyyttä, edistyksen raportointia sekä rakennusalan tarkastusprosesseja.

Tehdas

Laserskannaus tehtaille, prosesseille ja meriympäristöihin

Tehtaat ovat toimivia laitoksia, jotka vaativat jatkuvia päivityksiä toiminta- ja kilpailukykynsä säilyttämiseksi. Lue lisää siitä, miten Leica Geosystemsin tarkat laitteisto- ja ohjelmistoratkaisut yksinkertaistavat kaikkia vaiheita aina toteutusmittauksista päivittäiseen resurssinhallintaan ja suuriin asennuksiin ja päivityksiin.

Leica mittaukseen

mittaus ja infrastruktuuri

Nykyajan mittausalan ammattilaiset voivat parantaa huomattavasti tehokkuutta ja saavuttaa säästöjä integroimalla laserskannauksen omaan työnkulkuunsa. Lue lisää laserskannauksen mittausalalle tarjoamista tuottavuus- ja tarkkuusparannuksista.

Rikostekniikka

rikostekniikka ja yleinen turvallisuus

Yleisestä turvallisuudesta vastuussa olevilla viranomaisilla on yksi mahdollisuus paikan dokumentoimiseen eikä virheille ole tilaa. Tarkkuus, nopeus ja turvallisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia näille ammattilaisille, oli kyseessä sitten rikos- tai onnettomuuspaikan tarkka kuvaus kaiken todistusaineiston saamiseksi tai onnettomuuspaikan olosuhteiden nopea normalisointi. Leica Geosystems tarjoaa tarvitsemasi työkalut paikkojen nopeaan ja tarkkaan dokumentointiin sekä tulosten luotettavaan välittämiseen kollegoille.

 

"New Workflows for Reality Capture Success" - Webinar

Osallistu ja kuuntele webinaari, koska tarjoamme yleiskuvan erilaisista menetelmistä Cyclonin uusimpien ominaisuuksien hyödyntämiseksi, tehostamaan tietojen valmistelua ja virtaviivaista toimitusta
Osallistu ja kuuntele webinaari, koska tarjoamme yleiskuvan erilaisista menetelmistä Cyclonin uusimpien ominaisuuksien hyödyntämiseksi, tehostamaan tietojen...

Ultimate Project Productivity

Learn how users get the most out of their projects by combining the RTC360, BLK360 and Cyclone REGISTER 360 software as a system solution from real-life project workflows.
Learn how users get the most out of their projects by combining the RTC360, BLK360 and Cyclone REGISTER 360 software as a system solution from real-life project workflows.

Ota yhteyttä laserskannausasiantuntijoihimme

Ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoa laserskannaussalkusta.