Leica DISTO™パッケージ

Leica DISTO™ S910 Pro Pack

Leica DISTO™ S910 Pro Pack

DISTO S910、三脚、ファインポイントアダプターが同梱されたキャリーケース付き

Leica DISTO™ D810 Pro Package

Leica DISTO™ D810

DISTO D810、 三脚、 ファインポイントアダプターが同梱されたキャリーケース付き

Leica DISTO™ D510 Pro Pack

Leica DISTO™ D510

DISTO D510、三脚、ファインポイントアダプターが同梱されたキャリーケース付き

Leica DISTO™ D210 & LINO L2 Pro Pack

Leica DISTO™ & LINO Pro Pack

DISTO D210、LINO L2、三脚、アクセサリーが同梱されたキャリーケース付き (販売終了)