Leica DISTO™-pakker

Leica DISTO™ S910 Pro Pack

Leica DISTO™ S910 Pro Pack

DISTO S910, stativ, finjusteringsadapter i koffert.

Leica DISTO™ D810 Pro Package

Leica DISTO™ D810

DISTO D810, stativ, finjusteringsadapter i koffert.

Leica DISTO™ D510 Pro Pack

Leica DISTO™ D510

DISTO D510, stativ, finjusteringsadapter i koffert.

Leica DISTO™ D210 og LINO L2 Pro Pack

Leica DISTO™ og LINO Pro Pack

DISTO D210, LINO L2, stativ og tilbehør i koffert.