Koneohjausjärjestelmät

Hexagon Mining

Hexagon Mining solves surface and underground challenges by integrating design, planning and operations technologies for safer, more productive mines.

Leica iCON iGG4 - 3D-järjestelmä

Kaksiosainen GNSS-ratkaisu tiehöyliin - automaattinen ja ohjattu.