Maskinstyrningslösningar

Hexagon Mining

Hexagon Mining solves surface and underground challenges by integrating design, planning and operations technologies for safer, more productive mines.

Leica iCON iGG4 – 3D-system

Dubbel GNSS-lösning för väghyvlar med automatisk styrning och vägledning

Leica iCON iGD4SP – 3D System

Dubbel GNSS-lösning för bandschaktare