Leica SpiderQC GNSS -ohjelmisto tietojen analysoimiseen

Ohjelmisto GNSS-referenssiasemien verkostojen laadunvarmistamiseen ja suorituskyvyn analysoimiseen

Leica SpiderQC

Monitoiminen
Leica SpiderQC on monitoiminen GNSS-tietojen analysointiväline, jota voidaan käyttää seuraavissa:

  • Kohteen arviointi ja laadunvarmistus
  • Verkon RTK-suorituskyvyn seuranta
  • Referenssiaseman eheyden seuranta
  • Muodonmuutoksien seuranta
  • RINEX-tiedonhallinta (ketjutus, heikennys)


Sopii kaikkiin GNSS-referenssiverkostoihin
Leica SpiderQC prosessoi GPS (mukaan lukien L2C ja L5), GLONASS, BeiDou ja Galileo (mukaan lukien AltBOC) -tietoja standardissa RINEX-formaatissa, jota tukevat kaikki tärkeimmät referenssiasemien ohjelmistot. Leica SpiderQC on täydellinen kumppani kaikkiin referenssiasemien verkostoihin. Sen avulla verkko-operaattorit voivat seurata verkoston laatua tehokkaasti. Ensiluokkaisen suorituskyvyn, referenssiasemien GNSS Spider -ohjelmiston sekä GR10, GR25 ja GMX -sarjojen vastaanottimien ansiosta Leica Geosystems luo uusia standardeja GNSS-referenssiasemille.

Kohteen arviointi
Leica SpiderQC auttaa valitsemaan parhaan kohteen referenssiasemalle. Sen avulla voit arvioida koodin ja vaiheen monitieheijastusta, tarkistaa radiotaajuushäiriön ja signaalin vaimennuksen, mitata tietojen laatua ja täydellisyyttä ja paljon muuta. Laatutarkastustoiminnon avulla voit tarkistaa GNSS-tietojen määrän (seurantatiedot, puuttuvat tiedot), laadun (jaksopaot, monitieheijastus, SNR) sekä formaatin (RINEX-standardin mukaisuus).

GNSS-referenssiasemien tietojen automaattinen analysointi
Referenssiasemien verkostot luovat huomattavasti tietoa. Tietojen tarkka analysointi edellyttää pitkälle kehittyneitä analysointi- ja raportointivälineitä. Leica SpiderQC tarjoaa kaiken kattavan työkalupaketin referenssiverkoston raakadatatuotteisiin liittyen laadukkaiden tietojen tarkistamiseen, ilmoittamiseen, näyttämiseen ja jakamiseen. Tilatiedot ovat nähtävissä yhdellä silmäyksellä liikennevalosymbolien ja muun grafiikan avulla. Erilaisia HTML-pohjaisia raportteja, verkkosivuja ja kuvia voidaan laatia tarkempaa tarkastelua varten.

Verkon RTK-suorituskyvyn seuranta
Leica SpiderQC -ratkaisun Network Online Visualisation of Accuracy (NOVA) -toiminto mahdollistaa yksittäisen tukipisteen tila- ja aikaominaisuuksien sekä verkoston RTK-asemoinnin näyttämisen omassa verkossa. Reaaliaikaiset kartat näyttävät jäljellä olevan ionosfäärin ja troposfäärin/kehän virheen verkoston tilan seuraamiseksi ja ongelmakohtien määrittämiseksi. Innovatiiviset NOVA-kartat näyttävät jäännösvirheiden arvioidun tason liikkuvan vastaanottimen RTK:n käyttäjille, jotka saavat joko verkon tai yksittäisen referenssiaseman (lähin kohde) korjauksia. NOVA-karttojen avulla verkko-operaattorit voivat arvioida verkkokorjauksien tarjoamat käyttäjäedut sekä tunnistaa mahdolliset "kohdepisteet". Verkkokäyttäjät voivat avata kartat verkossa verkon tarjoamien korjauksien laadun varmistamiseksi ja valita joko lähimmän kohteen tai verkon RTK-korjaukset mittauksen tiettyä sijaintia varten.

Referenssiaseman eheyden seuranta
Leica SpiderQC voi seurata verkosta saatujen korjauksien laatua ja saatavuutta käyttäen Leica GNSS Spider Real Time Positioning -toimintoa tai verkon pysyvää vastaanotinta. Tilastotietoja (esim. tarkkuus, saatavuus, luotettavuus jne.) voidaan käyttää palvelun eheyden määrittämiseksi ja varoituksien aktivoimiseksi korjaustoimenpiteitä varten, kun raja-arvot ylitetään.

Muodonmuutoksien seuranta
Leica SpiderQC -ratkaisun avulla voit tunnistaa ja näyttää referenssiasemien tai muiden tärkeiden infrastruktuurien liikkeitä. Leica SpiderQC integroituu moniin nopeisiin reaaliaikaisiin ja jälkilaskennan asemointikoneisiin (mukaan lukien Leica GNSS Spider ja Bernese) sekä muihin standardeja NMEA- ja SINEX-formaatteja käyttäviin ohjelmistoihin. Ohjelmisto tarjoaa joustavan seurantajärjestelmän referenssiasemiin, siltoihin, patoihin, maavyörymiin jne. Leica Nivel 210 -kaltevuusanturien erittäin tarkkojen kaltevuusmittauksien avulla voidaan täydentää GNSS:n johdettuja tietoja. Pitkittäiset, poikittaiset, etä-, pohjois-, korkeus-, 2D- ja 3D-siirtymät jne. lasketaan reaaliajassa ja voidaan näyttää näytöllä sekä verkossa aikasarjoina, hajautuskaavioina sekä vektorikarttoina. Saatavilla on myös tietojen suodatus- ja arkisotintitoimintoja.

Rajatarkistukset ja viestit
Kuhunkin seurattuun kohteeseen voidaan määrittää erikseen kolme absoluuttisten rajojen tarkistustasoa kutakin pitkittäistä, poikittaista, korkeus-, 2D- ja 3D-siirtymää, 2D-tarkkuutta, korkeuden tarkkuutta, saatavuutta, x- ja y-kaltevuutta kohti. Joustavan viestintäjärjestelmän ansiosta voidaan määrittää sähköpostin, tekstiviestin ja komentorivien toimintoja, jotka yhdistetään kuhunkin rajatarkistukseen ja järjestelmän viestiin. Näyttää kunkin kohteen/anturin/ratkaisun nykyisen yhteyden ja liikennevalon tilan.

Alan standardit dataformaatit
Leica SpiderQC toimii standardeilla dataformaateilla (esim. RINEX (2.x, 3.x), SINEX, IONEX ja NMEA GGA, GNS, GGQ ja LLQ) Leican omien formaattien lisäksi. Tukee TCP/IP-, sarja- ja SQL-tietokannan tiedonsiirtolinkkejä. Leica SpiderQC ja Leica GNSS Spider sekä Leica SpiderWeb -ratkaisujen välinen suora yhteys mahdollistaa järjestelmän helpon ja nopean konfiguroimisen.

 

Monitoring solutions

Get an overview about our Leica Geosystems’ Monitoring Solutions by watching the video.

SpiderWeb

Visit our demo portal for SpiderWeb
Visit our demo portal for SpiderWeb

Case Studies

Tutustu, kuinka asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät Leica Geosystems -ratkaisuja. Etsi ehdotuksia omiin projekteihisi.
Tutustu, kuinka asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät Leica Geosystems -ratkaisuja. Etsi ehdotuksia omiin projekteihisi.

Ota yhteyttä Leica Geosystemsiin

Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.
Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.