Leica SpiderQC GNSS - Oprogramowanie do analizy danych

Oprogramowanie do kontroli dokładności i analiz wydajności sieci stacji referencyjnych GNSS

Leica SpiderQC

Realizuje wiele zadań
Leica SpiderQC jest wielofunkcyjnym oprogramowaniem do analizy danych GNSS, które może być wykorzystywane do:

  • Oceny miejsca instalacji stacji i kontroli danych
  • Monitoring wydajności sieci RTK
  • Monitoring spójności stacji referencyjnych
  • Monitoring deformacji
  • Zarządzania danymi w formacie RINEX (powiązania, dziesiątkowanie)


Współpracuje ze wszystkimi sieciami GNSS
Leica SpiderQC przetwarza dane GPS (w tym L2C i L5), GLONASS, BeiDou oraz Galileo (także AltBOC) zapisane w standardowym formacie RINEX, który jest obsługiwany przez wszystkie wiodące programy do zarządzania stacjami referencyjnymi. Leica SpiderQC jest doskonałym uzupełnieniem wszystkich sieci referencyjnych. Oprogramowanie umożliwia administratorowi sieci wydajną kontrolę dokładności danych przekazywanych przez sieć. Razem z elastycznością i najwyższą wydajnością oprogramowania dla stacji referencyjnych GNSS Spider oraz odbiorników GR10, GR25 i GMX, Leica Geosystems wprowadza nowe standardy dla stacji referencyjnych GNSS.

Wybór stanowiska dla stacji referencyjnej
Leica SpiderQC ułatwia wybór najlepszej lokalizacji dla Twojej stacji referencyjnej. Użyj oprogramowania aby oszacować wielodrożność kodu i fazy, sprawdzaj zakłócenia częstotliwości radiowych i tłumienie sygnału, mierz dokładność oraz kompletność danych i wiele więcej. Wykorzystaj moduł kontroli do weryfikacji danych ilościowych (informacje o śledzonych satelitach i przerwach w przesyłaniu danych), jakości danych (utracone cykle, wielodrożność, stosunek sygnału do szumu – SNR) oraz formatu (zgodność ze standardem RINEX).

Automatyczna analiza danych pochodzących ze stacji referencyjnych GNSS
Sieci stacji referencyjnych generują duże ilości danych. Szczegółowa analiza tych danych nie jest możliwa bez rozbudowanych narzędzi analitycznych i raportów. Leica SpiderQC posiada duży zbiór narzędzi opracowanych na potrzeby kontroli, informowania o sytuacjach krytycznych, wyświetlania i dystrybucji wysokiej jakości danych surowych przez stacje referencyjne. Informacje o bieżącym statusie są wyświetlane w formie wskaźników sygnalizacyjnych i komunikatów graficznych. W celu przeprowadzenia bardziej dogłębnej analizy danych można generować raporty w formacie HTML, wykresy i strony internetowe.

Monitoring wydajności sieci RTK
Moduł Leica SpiderQC do wizualizacji dokładności osiąganej w sieci (NOVA) umożliwia przestrzenną i czasową wizualizację dokładności pozycji pojedynczej stacji bazowej i odbiornika RTK znajdującego się w sieci. Mapy aktualizowane w czasie rzeczywistym pokazują rozłożenie błędów jonosferycznych i troposferycznych/orbity, umożliwiając monitorowanie stanu sieci i identyfikację problematycznych obszarów. Innowacyjne mapy NOVA pokazują szacowany poziom błędów pomiarów zarówno dla użytkowników odbiorników RTK korzystających z poprawek sieciowych jak i poprawek z własnej stacji bazowej lub najbliższej stacji referencyjnej. Mapy NOVA pozwalają administratorowi sieci na określenie jakości poprawek sieciowych, które są wysyłane do użytkowników, i identyfikację potencjalnych miejsc, gdzie poprawki nie docierają. Użytkownicy korzystający z sieci mogą przeglądać mapy w Internecie, aby upewnić się o jakości poprawek dostarczanych przez sieć i zdecydować, czy będą korzystać z poprawek sieciowych, czy tych przesyłanych przez własną stację bazową lub najbliższą stację referencyjną, i wybrać optymalne rozwiązanie w miejscu wykonywania pomiarów.

Monitoring spójności stacji referencyjnych
Korzystając z Leica GNSS Spider RT Positioning lub stałego odbiornika RTK znajdującego się w sieci, oprogramowanie Leica SpiderQC umożliwia monitorowanie dokładności i dostępności poprawek przesyłanych przez sieć. Statystyki, np. dokładność, wiarygodność danych i inne, mogą być wykorzystywane do ilościowego określenia spójności danych i wygenerowania komunikatu, jeśli wartości graniczne zostaną przekroczone, co pozwoli na podjęcie odpowiednich działań.

Monitoring deformacji
Wykorzystaj Leica Spider QC do wykrywania i wizualizacji przemieszczeń swoich stacji referencyjnych, lub innej ważnej infrastruktury. Leica SpiderQC współpracuje z wieloma programami do pozyskiwania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, m.in. Leica GNSS Spider oraz Bernese, a także z innymi programami obsługującymi standardowe formaty NMEA oraz SINEX. Oprogramowanie to integruje się w sposób elastyczny z systemami do monitoringu stacji referencyjnych, mostów, zapór, osuwisk mas ziemnych itp. Bardzo dokładne wyniki pomiarów nachylenia uzyskiwane dzięki czujnikom Leica Nivel 210 mogą być wartościowym uzupełnieniem danych pozyskanych przez odbiorniki GNSS. Przemieszczenia w kierunku podłużnym, poprzecznym, wzdłuż osi Y (wsch.) i X (płn.) lokalnych układów, w górę i w dół względem pionu, zarówno w 2D jak i 3D, są obliczane w czasie rzeczywistym i mogą być prezentowane na ekranie komputera lub na stronie internetowej jako szereg czasowy, wykres punktowy lub mapy wektorowe. Dostępne są również funkcje filtrowania danych i ich archiwizacji.

Kontrola wartości granicznych i przesyłanie komunikatów
Istnieją trzy poziomy bezwzględnych wartości granicznych, które mogą zostać zdefiniowane osobno dla wymienionych poniżej elementów na każdym monitorowanym obiekcie: przemieszczenia w kierunku podłużnym i poprzecznym, wychylenia w kierunku osi x i y, w górę i w dół względem pionu, w 2D i 3D. Elastyczny system komunikacji pozwala na wysyłanie wiadomości e-mail, SMS oraz komunikatów wyświetlanych w linii poleceń informujących o stanie kontroli wartości granicznych oraz o pracy samego systemu. Bieżący stan każdego sensora, połączenia i monitorowanego miejsca jest wyświetlany w formie wskaźników sygnalizacyjnych na ekranie komputera.

Uniwersalne formaty danych
Oprócz standardowych formatów Leica, oprogramowanie Leica SpiderQC obsługuje także formaty RINEX (2.x, 3.x), SINEX, IONEX oraz NMEA GGA, GNS, GGQ oraz LLQ. Dodatkowo istnieje możliwość obsługi protokołu TCP/IP, baz danych SQL oraz komunikacji szeregowej. Bezpośrednie połączenie między Leica SpiderQC, Leica GNSS Spider i Leica SpiderWeb sprawia, że konfiguracja systemu jest szybka i łatwa.

 

SpiderWeb

Odwiedź nasz portal demonstracyjny dla SpiderWeb
Odwiedź nasz portal demonstracyjny dla SpiderWeb

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.