Engineering Surveying – Shaping every phase of construction

Get inspired to deliver civil engineering surveying services on time and within budget while reducing waste and increasing safety in every construction phase.

Berättelser från mättekniker som kan inspirera dig

Oavsett om det handlar om design och registrering, byggnation och anläggning eller drift och underhåll av en tillgång garanterar våra lösningar säkerhet, hjälper dig att bli snabbare, möjliggör samarbete i molnmiljöer, ger dig tillgång till digitaliserade arbetsflöden och möjlighet att leverera värdefulla geospatiala data. Dessa filmer ger dig inspiration med berättelser från mättekniker som levererar byggprojekt inom tids- och budgetramarna och samtidigt minskar avfallsmängden och höjer säkerheten.

Lösningar för infrastrukturbyggets hela livscykel

Motorvägar och andra vägar


Befolkningstillväxt, ett växande antal bilar och försämrade tillgångar kräver kontinuerligt underhåll, utbyggnad eller nykonstruktion av motorvägar och vägar på ett hållbart sätt. Vi gör det möjligt för mättekniker att arbeta med designen, konstruktionen och underhållet av dessa nätverk så att vi kan upprätthålla vår livsstil och ekonomi.
Oavsett om vi undersöker en naturlig yta, skapar ett DTM, kartlägger dolda tillgångar under ytan, sätter ut designer eller mäter inmätningsförhållanden gör reality capture och våra geospatiala lösningar det möjligt för dig att tillhandahålla tjänster i varje steg av vägbyggets livscykel.


Collaborate in the cloud, digitalise workflows and deliver the most accurate geospatial data in every stage of the construction lifecycle of highways and roads.

Kommersiella byggnader och bostäder


Byggentreprenörer måste undvika kostsamma misstag och leverera projekten inom givna tids- och budgetramar. Projekt som involverar kommersiella byggnader och bostäder måste byggas enligt specifikationerna och samtidigt vara tillräckligt flexibla för att införliva förbättringar under anläggningens hela livscykel. Mättekniker ger mervärde åt dynamiska byggprojekt i mer än utsättning, kvalitetsanalyser och kvalitetskontroller.
Utrustade med våra geospatiala lösningar och reality capture kan du tillhandahålla många tjänster under livscykeln hos en byggnad – från design till renovering och rivning. Våra mätlösningar ger dig rätt verktyg att förbättra effektiviteten under alla faser av byggprojektet, samtidigt som alla intressenter kan vara kopplade via digitala CAD- och BIM-dataflöden. Genom arbetsflöden och dataflöden för bygg och anläggning hjälper vi till att sammanföra alla komponenter, minska riskerna och avfallet, undvika omarbetningar och öka säkerheten.


Improve efficiency during all phases of building construction projects while keeping all stakeholders connected with CAD and BIM digital dataflows. Connect all elements, reduce risk and waste, prevent rework and increase safety.

Järnväg


Järnvägsprojekt kräver högsta precisionsstandard för att säkerställa att passagerare och gods transporteras säkert och i tid. I och med det ökade kravet på sänkta utsläpp och färre trafikstockningar beräknas järnvägsprojekt att öka med 30 procent. Utrustade med våra lösningar kan mättekniker tillhandahålla oerhört exakta geospatiala data och registrering av verkliga miljöer samt stötta nätverksleverantörer och civilingenjörer i att designa, bygga och underhålla dessa strukturer för att säkerställa passagerarnas och godsets säkerhet samt effektiva transporter.
Vi erbjuder järnvägsspecifika mätlösningar så att du kan spåra frigångar, hantera tillgångar, spåra geometri, övervaka lutningar och infrastruktur, mäta laster, fastställa ballastförhållanden, kartlägga kontaktledningar, undersöka vegetationsintrång och identifiera förändringar. Våra järnvägslösningar hjälper dig att registrera, designa, bygga, driva och underhålla järnvägsspåren och nätverksmiljön samtidigt som du undviker kostsam och regelbunden utplacering av resurser på plats.


Helping design, build, and maintain rail infrastructure, surveyors using Leica Geosystems solutions provide comprehensive, high accuracy data configured to the specific requirements of railways, ensuring the safety and timely delivery of passengers and goods.

Tunnel


Vid byggnation av en tunnel kan även det minsta riktningsfel leda till omfattande tekniska problem och finansiella risker. Mättekniker spelar en avgörande roll i att styra båda sidor av tunneln i rätt riktning och säkerställa att tunneln kommer ut på exakt den specificerade målpunkten.
Våra mätlösningar för tunnlar tillhandahåller mätningar med högsta precision och automatiserad deformationsövervakning i varje steg av tunnelprojektet. Oavsett om det handlar om att upprätta exakt och tillförlitlig kontroll, göra första beräkningar av byggarbetsplatsen eller bygget, spåra tunnelborrprocessen, mäta rörelsen av viktig infrastruktur eller tillhandahålla detaljerad georefererad framstegsinformation kan du tillhandahålla snabba och tillförlitliga undersökningar för varje steg av tunnelbyggandet.


Tunnel image

Tunnel construction is a complex, we rely on these critical infrastructures to transport us and depend on the expertise of surveyors in every phase of the tunnelling process.

Utvalda insikter

De 5 bästa metoderna för byggföretag i en krisdrabbad värld

Läs om varför företag som investerar i innovativ geospatial teknik positionerar sig genom att leverera komplexa projekt i tid, inom budget och inom specifikationerna i samband med att byggbranschen går in i en ny smart era.
Läs om varför företag som investerar i innovativ geospatial teknik positionerar sig genom att leverera komplexa projekt i tid, inom budget och inom specifikationerna i samband med att byggbranschen går in i en ny smart era.

5 geospatiala tekniker som tar byggbranschen till nästa nivå

Genom att dra nytta av trender inom mätning kan team i alla delar av byggets livscykel fatta beslut utifrån dessa data. Dessa fem tekniker förändrar spelreglerna och tar digitala konstruktioner till nästa nivå.
Genom att dra nytta av trender inom mätning kan team i alla delar av byggets livscykel fatta beslut utifrån dessa data. Dessa fem tekniker förändrar spelreglerna och tar digitala konstruktioner till nästa nivå.

Mätteknik för en byggrobot

Vad innebär automatisering inom byggbranschen för mättekniker? I och med att förväntningarna på bättre design och snabbare byggprocesser blir allt högre kommer det sannolikt att finnas många möjligheter för de mätteknikföretag som tillhandahåller dessa tjänster.
Vad innebär automatisering inom byggbranschen för mättekniker? I och med att förväntningarna på bättre design och snabbare byggprocesser blir allt högre kommer det sannolikt att finnas många möjligheter för de mätteknikföretag som tillhandahåller dessa tjänster.

Fallstudier av mättjänster

Bli inspirerad av fascinerande projekt världen över där mättekniker formar miljöer i varje del av konstruktionen med förstklassiga tjänster, positionering och mätutrustning.
Bli inspirerad av fascinerande projekt världen över där mättekniker formar miljöer i varje del av konstruktionen med förstklassiga tjänster, positionering och mätutrustning.

Bloggar om mättjänster som kan inspirera dig

Det här urvalet av tips, trender och insikter kommer att inspirera din verksamhet, uppdatera dig med de senaste nyheterna från mätbranschen och hjälpa dig att utnyttja den fulla potentialen hos din utrustning.
Det här urvalet av tips, trender och insikter kommer att inspirera din verksamhet, uppdatera dig med de senaste nyheterna från mätbranschen och hjälpa dig att utnyttja den fulla potentialen hos din utrustning.


Kontakta oss för mer information om vår portfölj av mättjänster.
Få verksamheten att växa

Se hur digitaliserade tekniker och processer kan skapa nya affärsmöjligheter, öka ditt företags konkurrenskraft och höja produktiviteten.
Se hur digitaliserade tekniker och processer kan skapa nya affärsmöjligheter, öka ditt företags konkurrenskraft och höja produktiviteten.

Mätlösningar

Oavsett hur komplex din uppgift är, finns en lösning inom vår mångsidiga portfölj för mätning, positionering och visualisering, för att hjälpa dig bli mer effektiv och för bästa möjliga resultat.
Oavsett hur komplex din uppgift är, finns en lösning inom vår mångsidiga portfölj för mätning, positionering och visualisering, för att hjälpa dig bli mer effektiv och för bästa möjliga resultat.

Höj din kompetens

Stärk din kompetens för att bli mer effektiv och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Ta tillvara på företagets potential och erbjud bättre, snabbare och mer specialiserade tjänster.
Stärk din kompetens för att bli mer effektiv och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Ta tillvara på företagets potential och erbjud bättre, snabbare och mer specialiserade tjänster.