Engineering Surveying – Shaping every phase of construction

Get inspired to deliver civil engineering surveying services on time and within budget while reducing waste and increasing safety in every construction phase.

Inspirerende historier om landmålere innen bygg og anlegg

Våre løsninger bidrar til sikkerheten og hjelper deg å arbeide raskere, samarbeide i skymiljøer, digitalisere arbeidsprosessene og levere geospatialdata med høyeste verdi, enten det gjelder design og registrering, bygging eller administrasjon og vedlikehold. Disse inspirerende videoene handler om landmålere som leverer byggeprosjekter til riktig tid og innenfor budsjett, samtidig som avfallsmengden reduseres og sikkerheten forbedres.

Livssyklusløsninger for bygging av infrastruktur

Veibygging


Befolkningsvekst, et økende antall kjøretøy på veiene og økende slitasje krever kontinuerlig vedlikehold, utvidelse eller bygging av nye veier på en bærekraftig måte. Vi hjelper landmålere innen bygg og anlegg å støtte designet, byggingen og vedlikeholdet av disse nettverkene, slik at økonomien og hverdagslivet ikke stopper opp.
Enten du måler opp naturlige overflater, oppretter digitale terrengmodeller, kartlegger skjulte objekter under bakken, stikker ut design eller måler opp eksisterende bygg, hjelper våre reality capture- og geospatialløsninger deg å tilby tjenester i alle stadier av veibyggeprosessen.


Collaborate in the cloud, digitalise workflows and deliver the most accurate geospatial data in every stage of the construction lifecycle of highways and roads.

Nærings- og boligbygg


Byggentreprenører må unngå kostbare feil og levere prosjekter til riktig tid og innenfor budsjett. Nærings- og boligprosjekter må bygges i henhold til spesifikasjonene, samtidig som de må være fleksible nok til å støtte forbedringer gjennom hele byggeprosessen. Landmålere innen bygg og anlegg tilfører verdi i dynamiske byggeprosjekter ut over utstikking, kvalitetssikring og kvalitetskontroll.
Med våre geospatial- og reality capture-løsninger kan du tilby mange tjenester i løpet av levetiden til en bygning, fra design til renovering eller rivning. Våre landmålingsløsninger hjelper deg å forbedre effektiviteten i alle faser av et byggeprosjekt, samtidig som alle interessenter kan holdes oppdatert med digitale CAD- og BIM-datastrømmer. Vi forstår arbeidsflyten og datastrømmen i et byggeprosjekt, og hjelper deg å knytte sammen alle elementer, redusere risiko og avfallsmengde, unngå omgjøring av arbeidet og øke sikkerheten.


Improve efficiency during all phases of building construction projects while keeping all stakeholders connected with CAD and BIM digital dataflows. Connect all elements, reduce risk and waste, prevent rework and increase safety.

Jernbane


Jernbaneprosjekter krever høyeste nøyaktighet for å sikre at passasjerer og gods blir transportert trygt og til riktig tid. På grunn av det økende behovet for å redusere utslippene og trafikkmengden på veiene, forventes en økning på 30 % i jernbaneprosjekter. Med våre løsninger kan landmålere tilby reality capture- og spatialdata med høyeste nøyaktighet, og støtte utbyggere og sivilingeniører som designer, bygger og vedlikeholder disse konstruksjonene for å sikre trygg og effektiv transport av personer og gods.
Vi tilbyr jernbanespesifikke landmålingsløsninger slik at du kan måle marginer, administrere infrastrukturen, spore geometri, overvåke hellinger og infrastruktur, måle belastning, definere ballastforhold, kartlegge kjøreledninger, måle vegetasjon langs sporet og registrere endringer. Våre jernbaneløsninger hjelper deg å registrere, designe, bygge, betjene og vedlikeholde jernbanelinjer og nettverksmiljøer, samtidig som du unngår behovet for hyppig utsending av kostbare ressurser på stedet.


Helping design, build, and maintain rail infrastructure, surveyors using Leica Geosystems solutions provide comprehensive, high accuracy data configured to the specific requirements of railways, ensuring the safety and timely delivery of passengers and goods.

Tunnel


Ved tunnelbygging kan den minste retningsfeil føre til betydelige tekniske problemer og økonomisk risiko. Landmålere innen bygg og anlegg spiller en avgjørende rolle i å lede begge sidene av tunnelen i riktig retning, og å sikre at gjennombruddet i tunnelen skjer nøyaktig ved det spesifiserte punktet.
Våre landmålingsløsninger for tunneler gir målinger med høyeste presisjon, og bidrar til sikkerheten med automatisk overvåking av deformering i alle stadier av tunnelprosjektet. Du kan tilby raskt og pålitelig målearbeid for alle stadier av tunnelen, enten det handler om presis og pålitelig kontroll, innledende målinger av anlegget eller byggearbeidet, sporing av boreprosessen, måling av bevegelser i viktig infrastruktur eller detaljert informasjon om fremdriften med georeferanser.


Tunnel image

Tunnel construction is a complex, we rely on these critical infrastructures to transport us and depend on the expertise of surveyors in every phase of the tunnelling process.

Ekspertråd

Fem gode fremgangsmåter for entreprenører etter krisen

Finn ut hvordan bedrifter som investerer i innovative geospatialteknologier posisjonerer virksomhetene sine for å levere komplekse prosjekter til riktig tid og innenfor budsjett spesifikasjoner når byggebransjen går inn i en smart tidsalder.
Finn ut hvordan bedrifter som investerer i innovative geospatialteknologier posisjonerer virksomhetene sine for å levere komplekse prosjekter til riktig tid og innenfor budsjett spesifikasjoner når byggebransjen går inn i en smart tidsalder.

Fem geospatialteknologier som løfter byggearbeidet til neste nivå

Alle som er involvert i livssyklusen til et byggeprosjekt kan bruke data til å ta beslutninger ved å utnytte trender innen landmåling. Disse fem teknologiene er banebrytende nyheter som løfter den digitale byggteknologien til neste nivå.
Alle som er involvert i livssyklusen til et byggeprosjekt kan bruke data til å ta beslutninger ved å utnytte trender innen landmåling. Disse fem teknologiene er banebrytende nyheter som løfter den digitale byggteknologien til neste nivå.

Landmåling for en byggrobot

Hva kommer automatiseringen i byggebransjen til å bety for landmålere? Med økende forventninger til bedre design og raskere bygging vil, det alltid være rikelige muligheter for tjenestene som tilbys av landmålingsvirksomheter.
Hva kommer automatiseringen i byggebransjen til å bety for landmålere? Med økende forventninger til bedre design og raskere bygging vil, det alltid være rikelige muligheter for tjenestene som tilbys av landmålingsvirksomheter.

Eksempelstudier, landmåling for bygg og anlegg

Bli inspirert av fascinerende prosjekter over hele verden, der landmålere former miljøet i alle faser i byggearbeidet med klasseledende tjenester og posisjonerings- og måleutstyr.
Bli inspirert av fascinerende prosjekter over hele verden, der landmålere former miljøet i alle faser i byggearbeidet med klasseledende tjenester og posisjonerings- og måleutstyr.

Alle de inspirerende bloggene om landmåling for bygg og anlegg

Denne samlingen av tips, trender og kunnskaper gir inspirasjon til virksomheten, holder deg informert om nyheter i landmålingsbransjen og viser potensialet i teknologien.
Denne samlingen av tips, trender og kunnskaper gir inspirasjon til virksomheten, holder deg informert om nyheter i landmålingsbransjen og viser potensialet i teknologien.


Ta kontakt for å få mer informasjon om vårt utvalg av landmålingsutstyr for bygg og anlegg
Utvid virksomheten din

Oppdag hvordan digitalisering med teknologi og prosesser kan hjelpe virksomheten din å skape nye muligheter, holde seg konkurransedyktig og bli mer produktiv.
Oppdag hvordan digitalisering med teknologi og prosesser kan hjelpe virksomheten din å skape nye muligheter, holde seg konkurransedyktig og bli mer produktiv.

Surveying Solutions

Regardless of how complex your task is, a solution is available within our diverse measuring, positioning and visualising portfolio to help you collaborate, be more efficient and succeed.
Regardless of how complex your task is, a solution is available within our diverse measuring, positioning and visualising portfolio to help you collaborate, be more efficient and succeed.

Forbedre ferdighetene dine

Lær ferdighetene du trenger for å bli mer effektiv og gripe forretningsmulighetene. Utnytt muligheten til å tilby bedre, raskere og mer spesialiserte tjenester til kundene dine.
Lær ferdighetene du trenger for å bli mer effektiv og gripe forretningsmulighetene. Utnytt muligheten til å tilby bedre, raskere og mer spesialiserte tjenester til kundene dine.