Poikkeaa perinteisestä RTK:stä: Satelliittipohjainen Precise Point Positioning

Leica SmartLink ja SmartLink Fill GNSS -korjauspalvelut

Leica Viva GS16

Mittausalan ammattilaiset voivat usein joutua tilanteisiin, joissa paikallista referenssiverkostoa ei ole käytettävissä. Mitä silloin on tehtävissä? Vastaus on Precise Point Positioning (PPP).

Leica Geosystemsin GNSS-teknologia pohjautuu RTKplus- ja SmartLink-ratkaisuihin - perinteistä RTK-menetelmää täydentävä PPP-ratkaisu. Käyttämällä itseoppivaa GNSS-anturia, kuten Leica Viva GS16 -ratkaisua, voit varmistaa anturin sopivuuden vallitseviin olosuhteisiin. Se käyttää tärkeimpiä satelliittisignaaleja määrittäen automaattisesti parhaan saatavilla olevan sijainnin.

RTK-teknologian GNSS-infrastruktuuri, joka mahdollistaa tarkan ja tehokkaan asemoinnin, kohtaa teoreettisesti haasteita. Huomaa: satelliittien lisäksi RTK edellyttää pysyvien asemien ja palvelujen verkoston tai erillisen referenssiaseman, matkapuhelinverkkopalvelun tai erillisen radiolähetinvastaanottimen.

Kuinka monta kertaa mittaaminen on tarpeen paikoissa, joissa matkapuhelinverkon signaali on heikko tai sitä ei ole lainkaan? Tai kun tarvitsemme niitä enemmän kentällä satelliittien kasvavasta määrästä riippumatta? Teknisten ongelmien, riittämättömän työvoiman tai taloudellisten syiden vuoksi on jo käynyt niin, ettei verkkopalvelu ole käytettävissä tai sen laatu on riittämätön, ja näin tulee tapahtumaan uudelleen, oli se sitten väliaikaista tai pitkäaikaista. Mitä tapahtuu, kun mittaaminen on tarpeen paikoissa, joissa ei ole lainkaan paikallista referenssiverkostoa?

Nämä kysymykset eivät välttämättä koske päivittäisiä ja tavallisia tilanteita, mutta niitä esiintyy usein ja ne parantavat käyttäjän kilpailuetua.

PPP:n jatkuvasti kehittyvä teknologia tarjoaa lisäratkaisuja tähän ongelmaan. Leica Geosystemsin kohdalla kyse on SmartLink ja SmartLink Fill -palveluista.

Mikä SmartLink on?

SmartLink on GNSS-korjauspalvelu, jossa satelliitit välittävät tietoa.

Sijainnin laatu on tässä tapauksessa seuraavanlainen:

Smart Link

Yllä olevassa tilanteessa luonnollisesti oletetaan, että lisäsatelliitit ovat näkyvissä.

Mikä SmartLink Fill on?

SmartLink Fill on GNSS-korjauspalvelu, jossa tietoja välittävät satelliitit, mutta se voi suoriutua RTK-katkoksesta ja säilyttää sijainnin senttimetrin tarkkuudella korkeintaan 10 minuuttia.

Sijainnin laatu on tässä tapauksessa seuraavanlainen:

Smart Link Fill

Jos RTK-korjauksen saatavuus palautuu 10 minuutin kuluessa, RTK-tarkkuuden ennakointi on jälleen mahdollista. Yllä olevassa tilanteessa luonnollisesti oletetaan, että lisäsatelliitit ovat näkyvissä.

Mitä etuja palvelu tarjoaa käyttäjille?

  • Mittaatko etäisessä paikassa, jossa ei ole referenssipisteiden verkostoa ja täten RTK-verkkopalvelua? Lisäksi oman verkon luontimahdollisuutta ei ole pitkien ja kalliiden jälkilaskentojen pohjalta? SmartLinkin avulla voit aloittaa mittaamisen 30 minuutissa ± 3 cm:n 2D-tarkkuudella.
  • Työskenteletkö kentällä, jossa on RTK-korjaus matkapuhelinverkon katkoksien vuoksi? Haluaisitko tästä huolimatta jatkaa työtehtäviä senttimetrin tarkkuudella ilman keskeytyksiä ja RTK-korjauksia kuinka pitkään tahansa? Ratkaisu on SmartLink.
  • Työskenteletkö paikassa, jossa on RTK-korjaus, mutta se ei ole jostakin syystä käytettävissä? Haluaisitko tästä huolimatta jatkaa työtehtäviä senttimetrin tarkkuudella ilman keskeytyksiä ja RTK-korjauksia väliaikaisesti (noin 10 minuutin ajan)? Ratkaisu on SmartLink Fill.

Lisätietoa SmartLink-palveluista on saatavilla paikalliselta Leica Geosystems -edustajalta.

laszlo

Laszlo Gombas
Aluepäällikkö, Keski- ja Itä-Eurooppa
Pääjohtaja, Unkari

Case Studies

Tutustu, kuinka asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät Leica Geosystems -ratkaisuja. Etsi ehdotuksia omiin projekteihisi.
Tutustu, kuinka asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät Leica Geosystems -ratkaisuja. Etsi ehdotuksia omiin projekteihisi.

Ota yhteyttä

Täältä löydät paikalliset yhteystiedot Leica Geosystemsistä myynnistä, tuesta ja huollosta.
Täältä löydät paikalliset yhteystiedot Leica Geosystemsistä myynnistä, tuesta ja huollosta.