Więcej niż tradycyjne pomiary RTK: Precyzyjny pomiar współrzędnych punktu (PPP) w oparciu o sygnały satelitarne

Usługi poprawek GNSS - Leica SmartLink oraz SmartLink Fill

Leica Viva GS16

Wielu geodetów znajduje się czasem w sytuacji, w której odbiornik nie może nawiązać połączenia z lokalną siecią stacji referencyjnych. Co wtedy mogą oni zrobić? Odpowiedzią jest precyzyjny pomiar współrzędnych punktu (PPP).

Fundamentem technologii GNSS Leica Geosystems są RTKplus i SmartLink - rozwiązanie PPP uzupełnia tradycyjne metody pomiarowe RTK. Korzystając z odbiornika GNSS z funkcją samoczynnej nauki, np. Leica Viva GS16, masz pewność, że Twój odbiornik dostosuje się do otaczających warunków. Wykorzysta on najodpowiedniejsze sygnały satelitarne i automatycznie obliczy najlepszą dostępną pozycję.

Infrastruktura GNSS, która umożliwia wykonywanie precyzyjnych i wydajnych pomiarów współrzędnych punktów, napotyka na wyzwania. Rozważmy taki przypadek: oprócz satelitów, pomiar RTK wymaga również sieci stałych stacji referencyjnych i usług dodatkowych lub własnej stacji referencyjnej, sieci komórkowej lub korzystania z własnego nadajnika-odbiornika radiowego.

Jak często musisz wykonywać pomiary w miejscach, gdzie sieć komórkowa ma słaby sygnał lub jest niedostępna? Albo w terenie, pomimo coraz większej liczby satelitów, czy potrzebujemy ich więcej? Zdarzyło się i nadal będzie się zdarzać, że ze względu na problemy techniczne, braki siły roboczej lub z przyczyn finansowych, sieć stacji referencyjnych jest niedostępna lub usługa jest niedostępna w odpowiedniej jakości, czasowo lub przez dłuższy okres czasu. Co się dzieje w sytuacjach, kiedy musimy prowadzić pomiary w miejscach, gdzie w ogóle nie ma lokalnej sieci referencyjnej?

Są to wszystkie pytania, które mogą nie dotyczyć codziennych, standardowych sytuacji, ale sytuacje te zdarzają się często, a ich opanowanie zapewnia przewagę konkurencyjną.

Stale rozwijająca się technologia PPP oferuje dodatkowe rozwiązanie problemu, podobnie jak technologia SmartLink i SmartLink opracowana przez Leica Geosystems.

Co to jest SmartLink?

SmartLink to usługa, w której poprawki GNSS przesyłane są przez satelity.

Dokładność pozycji w tym przypadku będzie taka:

Smart Link

Oczywiście powyższa sytuacja zakłada, że satelity pomocnicze są widoczne.

Co to jest SmartLink fill?

SmartLink fill jest również formą poprawek GNSS, w której dane są przesyłane przez satelity, ale może zniwelować brak poprawek RTK i utrzymać centymetrową dokładność pomiaru pozycji przez okres do 10 minut.

Dokładność pozycji w tym przypadku będzie taka:

Smart Link Fill

Oczywiście, jeśli dostępność poprawek RTK powróci w ciągu 10 minut, to możemy ponownie z nich skorzystać. Naturalnie powyższa sytuacja zakłada, że satelity pomocnicze są widoczne. Oczywiście powyższa sytuacja zakłada, że satelity pomocnicze są widoczne.

Jakie korzyści dla użytkowników płyną z wykorzystania tej usługi?

  • Czy wykonujesz pomiary w odległym miejscu, gdzie nie ma dostępu sieci punktów odniesienia, a zatem nie ma dostępu do poprawek RTK? Ponadto, nie ma możliwości założenia własnej sieci bazującej na długotrwałym i kosztownym post-processingu? Korzystając ze SmartLink, możesz rozpocząć pomiary w ciągu 30 minut, z dokładnością 2D ±3 cm.
  • Czy wykonujesz pomiary w terenie, gdzie nie ma dostępu do poprawek RTK z powodu zakłóceń w działaniu sieci komórkowej? Czy mimo to chcesz kontynuować pracę z dokładnością na poziomie centymetrów bez przestojów w pracy i bez poprawek RTK, przez dowolny okres czas? Rozwiązaniem jest SmartLink.
  • Czy pracujesz w miejscach, gdzie są odbierane poprawki RTK, ale nie są dostępne z jakiegoś powodu? Czy mimo to chcesz kontynuować pracę z dokładnością na poziomie centymetrów bez przestojów w pracy i bez poprawek RTK, przez pewien okres czas (około 10 minut)? Rozwiązaniem jest SmartLink Fill.

Aby dowiedzieć się więcej o usługach SmartLink, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Leica Geosystems.

laszlo

Laszlo Gombas
Dyrektor Regionalny, Europa Środkowo-Wschodnia
Dyrektor Generalny na Węgrzech

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.
Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.