Arbeid uten tradisjonell RTK: Satellittbasert, presis punktposisjonering

Leica SmartLink og SmartLink Fill GNSS-korrigeringstjenester

Leica Viva GS16

Mange landmålere opplever av og til at det ikke finnes noe lokalt referansenettverk. Hva kan de gjøre? Løsningen er presis punktposisjonering (Precise Point Positioning, PPP).

Grunnlaget for Leica Geosystems GNSS-teknologien er RTKplus og SmartLink - PPP-løsningen som er et tillegg til den tradisjonelle RTK-metoden. Når du bruker en selvlærende GNSS-sensor som Leica Viva GS16 kan du være sikker på at sensoren tilpasser seg til de gjeldende forholdene. Den bruker de mest relevante satellittsignalene og gir deg automatisk den beste tilgjengelige posisjonen.

GNSS-infrastrukturen med RTK-teknologien, som setter oss i stand til å foreta presis og effektiv posisjonering, har sine utfordringer i det teoretiske grunnlaget. I tillegg til satellitter trenger RTK også et nettverk av permanente stasjoner og tjenester, eller en egen referansestasjon, mobilnettverk eller bruk av en egen radiotransceiver.

Ofte er det nødvendig å foreta målinger på steder der mobilsignalet er svakt eller utilgjengelig? Eller i felten? På tross av det økende antallet satellitter, trenger vi flere av dem. Noen ganger er en nettverkstjeneste ikke tilgjengelig med nødvendig kvalitet, ente midlertidig eller i lengre perioder. Og det kommer til å fortsette å skje på grunn av tekniske problemer, personalmangel eller av økonomiske årsaker. Hva skjer i situasjoner der vi har behov for å foreta målinger på steder der det ikke finnes noe lokalt referansenettverk i det hele tatt?

Dette er spørsmål som kanskje ikke er aktuelle for de typiske hverdagssituasjonene, men de forekommer ofte nok til at det gir brukeren en konkurransefordel.

PPP-teknologien er i konstant utvikling, og den er en tilleggsløsning for problemer som dette. Hos Leica Geosystems er teknologien tatt i bruk i tjenestene SmartLink og SmartLink fill.

Hva er SmartLink?

SmartLink er en GNSS-korrigeringstjeneste der data sendes via satellitter.

Kvaliteten på posisjonen er i dette tilfellet som følger:

Smart Link

Situasjonen over forutsetter naturligvis at hjelpesatellittene er synlige.

Hva er SmartLink fill?

SmartLink fill er også en GNSS-korrigeringstjeneste der data sendes via satellitter, men den kan dekke tap av RTK-signal og opprettholde en posisjon ned på centimeternivå i opptil 10 minutter.

Kvaliteten på posisjonen er i dette tilfellet som følger:

Smart Link Fill

Hvis RTK-korrigering mottas igjen innen 10 minutter, kan vi naturligvis forvente RTK-presisjon igjen. Situasjonen over forutsetter naturligvis at hjelpesatellittene er synlige.

Hvilke fordeler får brukerne av denne tjenesten?

  • Måler du på et avsidesliggende sted uten noe nettverk av referansepunkter, og dermed ingen RTK-nettverkstjeneste? Og i tillegg er det ingen mulighet for å opprette et eget nettverk basert på langvarig og kostbar etterbehandling? Med SmartLink kan du starte målingen i løpet av 30 minutter med ±3 cm 2D-presisjon.
  • Arbeider du på et sted der RTK-korrigering ikke er tilgjengelig på grunn av ustabilt mobilnett? Ønsker du likevel å kunne fortsette jobben med presisjon på centimeternivå så lenge du vil uten å stoppe og uten RTK-korrigering? SmartLink er løsningen.
  • Arbeider du et sted der det er RTK-korrigering, men som av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig? Ønsker du likevel å kunne fortsette jobben med presisjon på centimeternivå, uten å stoppe og uten RTK-korrigering en kort stund (ca. 10 minutter)? SmartLink Fill er løsningen.

Kontakt den lokale Leica Geosystems-representanten for å finne ut mer om SmartLink-tjenestene.

laszlo

Laszlo Gombas
Regional Manager, Sentral- og Øst-Europa
General Manager, Ungarn

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.